Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

V školskom roku 2022/2023 zorganizovalo Odd. školstva a športu MsÚ, ako koordinátor postupových súťaží, okresné kolá predmetových olympiád, a to v spolupráci so základnými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov. Prehľad jednotlivých súťaží spolu s výsledkami úspešnosti zapojených škôl prinášame v nasledujúcom prehľade.

Všetkým zúčastneným žiakom patrí uznanie za snaživosť, prejavené vedomosti a chuť rozširovať svoje poznatky. Zároveň ďakujeme školám, ktoré sa zhostili úlohy usporiadateľa súťaže a v neposlednom rade pedagógom, či už porotcom jednotlivých komisií, ako aj všetkým tým, ktorí žiakov do súťaží pripravovali.

OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY
Kategória C (žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ)
1. miesto: ZŠ, Wolkerova 10, BJ
2. miesto: ZŠ, Komenského 23, BJ
3. miesto: ZŠ B. Krpelca, BJ

OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU
Kategória 1A (žiaci 5., 6. a 7. ročníka ZŠ)
1. miesto: ZŠ s MŠ, Pod papierňou 16/A, BJ
2. miesto: ZŠ, Zborov
3. miesto: ZŠ, Wolkerova 10, BJ
Kategória 1B (žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ)
1. miesto: ZŠ, Komenského 23, BJ
2. miesto: CZŠ s MŠ sv. Faustíny, BJ
3. miesto: ZŠ s MŠ, Pod Vinbargom 1, BJ
3. miesto: ZŠ B. Krpelca, BJ

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
Kategória Z5 (žiaci 5. ročníka ZŠ)
1. miesto: ZŠ, Wolkerova 10, BJ
2. miesto: CZŠ sv. Egídia, BJ
3. miesto: CZŠ sv. Egídia, BJ
Kategória Z9 (žiaci 9. ročníka ZŠ)
1. miesto: ZŠ B. Krpelca, BJ
2. miesto: ZŠ, Zborov
3. miesto: ZŠ, Wolkerova 10, BJ

DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA
Kategória C (žiaci 9. ročníka ZŠ)
1. miesto: ZŠ s MŠ, Pod Vinbargom 1, BJ
2. miesto: ZŠ, Wolkerova 10, BJ
3. miesto: ZŠ, Komenského 23, BJ
Kategória D (žiaci 8. ročníka ZŠ)
1. miesto: ZŠ, Komenského 23, BJ
2. miesto: ZŠ, Komenského 23, BJ
3. miesto: ZŠ, Wolkerova 10, BJ
Kategória E (žiaci 7. ročníka ZŠ)
1. miesto: ZŠ s MŠ, Pod Vinbargom 1, BJ
2. miesto: ZŠ, Kružlov
3. miesto: ZŠ, Wolkerova 10, BJ
Kategória F (žiaci 6. ročníka ZŠ)
1. miesto: CZŠ sv. Egídia, BJ
2. miesto: ZŠ s MŠ, Pod papierňou 16/A, BJ
3. miesto: ZŠ, Komenského 23, BJ

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
Kategória C (žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ)
Teoreticko-praktická časť
1. miesto: ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, BJ
2. miesto: ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, BJ
Projektová časť
1. miesto: ZŠ, Kružlov

FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA
Kategória F (žiaci 8. ročníka ZŠ)
1. miesto: CZŠ sv. Egídia, BJ

PYTAGORIÁDA
Kategória P3 (žiaci 3. ročníka ZŠ)
1. miesto: ZŠ s MŠ, Pod papierňou 16/A, BJ
2. miesto: ZŠ, Wolkerova 10, BJ
3. miesto: ZŠ, Komenského 23, BJ
Kategória P4 (žiaci 4. ročníka ZŠ)
1. miesto: CZŠ s MŠ sv. Faustíny, BJ
2. miesto: ZŠ, Malcov
3. miesto: ZŠ, Šiba
Kategória P5 (žiaci 5. ročníka ZŠ)
1. miesto: ZŠ s MŠ, Pod Vinbargom 1, BJ
2. miesto: ZŠ, Wolkerova 10, BJ
3. miesto: ZŠ s MŠ, Pod Vinbargom 1, BJ
Kategória P6 (žiaci 6. ročníka ZŠ)
1. miesto: CZŠ s MŠ sv. Faustíny, BJ
2. miesto: ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, BJ
3. miesto: ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, BJ
Kategória P7 (žiaci 7. ročníka ZŠ)
1. miesto: CZŠ sv. Egídia, BJ
2. miesto: CZŠ sv. Egídia, BJ
3. miesto: ZŠ B. Krpelca, BJ
Kategória P8 (žiaci 8. ročníka ZŠ)
1. miesto: ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, BJ
2. miesto: 2. miesto Komenského 23 
3. miesto: CZŠ sv. Egídia, BJ

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA
Kategória D (žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ)
1. miesto: ZŠ, Wolkerova 10, BJ
2. miesto: ZŠ, Marhaň
3. miesto: ZŠ, Wolkerova 10, BJ

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA
Kategória E (žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ)
1. miesto: ZŠ, Komenského 23, BJ
2. miesto: ZŠ s MŠ, Pod papierňou 16/A, BJ
3. miesto: ZŠ, Wolkerova 10, BJ
Kategória F (žiaci 6. a 7. ročníka ZŠ)
1. miesto: ZŠ, Komenského 23, BJ
2. miesto: ZŠ, Komenského 23, BJ
3. miesto: ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, BJ
Kategória G (žiaci 5. ročníka ZŠ)
1. miesto: ZŠ s MŠ, Pod Vinbargom 1, BJ
2. miesto: ZŠ, Komenského 23, BJ
3. miesto: ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, BJ

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
Kategória Z6 (žiaci 6. ročníka ZŠ)
1. miesto: ZŠ s MŠ, Pod papierňou 16/A, BJ
2. miesto: CZŠ sv. Egídia, BJ
3. miesto: ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, BJ
Kategória Z7 (žiaci 7. ročníka ZŠ)
1. miesto: CZŠ sv. Egídia, BJ
2. miesto: ZŠ B. Krpelca, BJ
3. miesto: CZŠ sv. Egídia, BJ
Kategória Z8 (žiaci 8. ročníka ZŠ)
1. miesto: CZŠ sv. Egídia, BJ
2. miesto: ZŠ, Komenského 23, BJ
3. miesto: ZŠ, Komenského 23, BJ

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
Kategória E  (žiaci 6. až 9. ročníka ZŠ)
zoológia
1. miesto: ZŠ, Raslavice
2. miesto: ZŠ, Wolkerova 10, BJ
3. miesto: ZŠ, Malcov
botanika
1. miesto: ZŠ s MŠ, Pod Vinbargom 1, BJ
2. miesto: ZŠ, Hertník
3. miesto: ZŠ, Malcov
Kategória D (žiaci 6. a 7. ročníka ZŠ)
teoreticko-praktická časť
1. miesto: ZŠ, Komenského 23, BJ
2. miesto: ZŠ, Zborov
3. miesto: CZŠ sv. Egídia, BJ
projektová časť
1. miesto: ZŠ, Kružlov
2. miesto: ZŠ, Komenského 23, BJ

 

 Zverejnil: Marek Duleba, 2023-06-09, 09:38  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám