Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

TIKBardkupPribližne pred dvomi týždňami sme vám na našom mestskom internetovom portáli predstavili Turisticko-informačnú kanceláriu v Bardejove, ktorá sídli na Radničnom námestí č. 21. V tomto príspevku sa budeme podrobnejšie venovať Turisticko-informačnej kancelárii v Bardejovských Kúpeľoch. Vzhľadom k tomu, že činnosť oboch kancelárií, ktoré pôsobia na území mesta je si v mnohom blízka, (obe sú členmi Asociácie informačných centier Slovenska - AISEC), prejdime rovno na konkrétne aktivity „kúpeľnej“ kancelárie.

Tá sa nachádza v priestoroch kina Žriedlo (bočný vstup z hlavného chodníka, ktorý vedie od autobusového nástupišťa).

 

Podľa informácií Ing. Radomíra Jančoška, riaditeľa Turisticko-informačnej kancelária (TIK) v Bardejovských Kúpeľoch, táto poskytuje svojim  návštevníkom komplexné informačné a doplnkové služby, ktoré sú zamerané na podporu a rozvoj aktívneho cestovného ruchu počas celého roka. V spolupráci s oddelením podnikateľských činností mestského úradu kancelária napríklad vydala nový propagačný materiál v niekoľkých jazykových mutáciách, ktorý absentoval v prechádzajúcej letnej turistickej sezóne. V tejto publikácií sa nachádzajú všetky podstatné informácie pre našich i zahraničných turistov vrátane prehľadnej mapy, podľa ktorej sa môžu návštevníci kúpeľov lepšie zorientovať. Počas  celej letnej sezóny sa budú publikovať aj ďalšie základne informačné materiály v rôznych jazykoch.

TIK aktívne spolupracuje s Bardejovskými Kúpeľmi, a. s. Poskytuje aktuálne informácie o pripravovaných kultúrno-spoločenských  podujatiach, ktoré sa konajú v našich kúpeľoch. Pre tento účel bola zriadená nová informačná tabuľa, ktorá sa nachádza  pred vstupom do kancelárie. Návštevníci kúpeľov tak dostávajú vždy čerstvé informácie o kultúrnom vystúpení či inom spoločenskom podujatí, ktoré sa pripravuje. Kancelária má k dispozícii taktiež dostatok aktuálnych materiálov, publikácií, pohľadníc, máp a rôznych suvenírov, ktoré sú vyhľadávané pravidelnými návštevníkmi i náhodnými turistami. Pre zlepšenie informovanosti verejnosti bola zriadená aj internetová stránka www.bardejovske-kupele.sk.

A aké ďalšie služby poskytuje TIK v Bardejovských Kúpeľoch počas letnej turistickej sezóny? V prvom rade je to poskytovanie širokospektrálnych informácií o Bardejove, Bardejovských Kúpeľoch a celého regiónu, jeho turisticky atraktívnych objektoch, o možnostiach turistiky, o ubytovacích kapacitách a ich rezervácii, o reštauračných zariadeniach, doprave, športových, kultúrnych a iných spoločenských aktivitách v meste a okolí. Súčasťou tejto oblasti sú informácie o samotných Bardejovských Kúpeľoch, ich ubytovacích kapacitách, aktuálnych kultúrno-spoločenských podujatiach, o možnostiach rehabilitačných a rekondičných pobytov s procedúrami, o turistických chodníkoch.

K ďalším aktivitám kancelárie patrí bezplatné poskytovanie informačných a propagačných materiálov o meste, ako aj informácií o podnikoch a firmách v meste, poskytovanie sprievodcovských služieb (v slovenskom anglickom, nemeckom, poľskom a francúzskom jazyku), na ktorých kancelária spolupracuje aj s externými sprievodcami, informácie o kultúrnom, dianí prostredníctvom internetu a sprostredkovania aktuálnych ponúk  organizátorov takýchto podujatí.

TIK rovnako poskytuje aj informácie o možnostiach trávenia voľného času, ktoré slúžia nielen pre návštevníkov, ale hlavne pre obyvateľov mesta so zameraním na mládež. Kancelária ponúka výrobky našich miestnych ľudových umelcov a remeselníkov vrátane takých propagačných predmetov akými sú tričká a tašky s potlačou mesta Bardejov. V neposlednom rade je to aj možnosť prezentácie podnikateľských i nepodnikateľských subjektov v priestoroch kancelárie.

 

 

Prevádzkové hodiny TIK Bardejovské Kúpele

 

Letná sezóna (1. máj - 30. september):

Pondelok - Piatok: 08.30. hod.  - 12. 00. hod., 12. 30. hod. - 17. 00. hod.

Sobota - Nedeľa: 10. 30. hod.  - 16. 00. hod.

 

Zimná sezóna (1. október - 30. apríl):

Pondelok: 10.30. hod.  - 13. 00. hod., 13. 30. hod. - 16. 00. hod.

Utorok - Piatok:  8. 30. hod. - 13. 00. hod., 13. 30. hod. - 16. 00. hod.

 

Poznámka: V prípade, že niektorý deň navštívi Bardejovské Kúpele viac turistov, býva informačná kancelária otvorená aj dlhšie ako do 16. 00. hod.

 

 

 

 

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám