Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Termín uzávierky miestnych ciest:

v dobe od 22.8.2023- utorok 09:00 hod. do 28.8.2023 - pondelok 14:00 hod. (ul. Komenského do 21.00 hod.)

  • úplná uzávierka miestnej cesty Dlhý rad v Bardejove a to: v úseku od križovatky ul. Mlynská – Dlhý rad do križovatky ul. Slovenská - Krátky rad – Dlhý rad
  • čiastočná uzávierka miestnych ciest:
  • časť ul. Štefánikova od okružnej križovatky ul. Štefánikova-ul. T. Ševčenku-ul. Mlynská do križovatky ul. Štefánikova-ul. Dlhý rad
  • časť ul. Jiráskova od ul. Dlhý rad po križovatku ul. Komenského-ul. Františkánov
  • časť ul. Komenského od ul. Jiráskova po okružnú križovatku ul. Mlynská-ul. Komenského-ul. Sv. Jakuba
  • časť ul. Hviezdoslavova od ul. Jiráskova po križovatku ul. Miškovského-ul. Baštová
  • časť ul. Kellerova od ul. Dlhý rad po ul. Hurbanova
  • časť ul. Partizánska v úseku od (parkovisko pri Átriu)  po ul. Jiráskova
  • časť ul. Na Hradbách v úseku od križovatky ul. Stöcklova po výjazd na Radničné námestie
  • časť ul. Radničné námestie v Bardejove

Náhradná obchádzková trasa bude vyznačená dočasnými dopravnými značkami a povedie nasledovne:

- v meste Bardejov od SL do PO z ul. Štefánikova po ul. Mikulovská-Partizánska-Ťačevská na ul. Kpt. Nálepku v Bardejove, platí aj v opačnom smere a opačnom slede - s prioritným využívaním obchvatu mesta Bardejov

- v meste Bardejov od SL do SK z ul. Štefánikova po ul. T. Ševčenku-Nábrežná-Kúpeľná na cestu I/77 ul. Slovenská v Bardejove, platí aj v opačnom smere a opačnom slede - s prioritným využívaním obchvatu mesta Bardejov

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bardejove preto žiada vodičov, ktorí budú prechádzať mestom Bardejov, aby venovali zvýšenú pozornosť vedeniu motorových vozidiel a rešpektovali dočasné dopravné značenie.

 

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2023-08-09, 11:15  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám