Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

SKM01Začiatkom uplynulého týždňa (11. mája) sa v hlavnom meste Českej republiky uskutočnila prezentácia štyroch kráľovských miest z východného Slovenska - Bardejova, Kežmarku, Levoče a Starej Ľubovne. Prvá časť prezentácie prebehla v reprezentačných priestoroch nášho veľvyslanectva, ktoré sídli na Pelléovej ulici v Prahe 6. Na úvod všetkých privítal mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Českej republike Peter Brňo, ktorý aj prevzal nad ním záštitu.

K účastníkom podujatia sa potom prihovoril  obchodný radca veľvyslanectva Ladislav Bodnár a zahraničná zástupkyňa Slovenskej agentúry cestovného ruchu (SACR) v Prahe Klára Badinková, ktorá bola spolu s našou ambasádou hlavným organizátorom tejto prezentácie.  V slovenskej delegácii mali zastúpenie všetky štyri kráľovské mestá: Mesto Kežmarok na podujatí zastupoval prednosta mestského úradu (MsÚ) Miroslav Perignáth, mestá Levoča a Stará Ľubovňa ich primátori - Miroslav Vilkovský a Valent Jaržembovsky. Naše mesto na prezentácií v Prahe zastupovala trojčlenná delegácia, ktorú viedol prednosta mestského úradu Juraj Popjak.

 

V mene zástupcov východoslovenských miest vystúpil primátor Starej Ľubovne Valent Jaržembovský, ktorý všetkých prítomných zástupcov médií, turistických kancelárií, cestovných agentúr a ďalších hostí z Česka pozval na návštevu „štyroch kráľovských miest“. A tých  nebolo málo. Za všetkých spomeňme aspoň českého ministra pre miestny rozvoj Rostislava Vondrušku, ktorý taktiež prijal pozvanie na prezentáciu. Minister Vondruška ocenil význam tejto akcie, pričom vyzdvihol vysokú úroveň jeho organizačnej stránky.  Zároveň povedal, že ho teší pretrvávajúci záujem českých turistov o Slovensko, ktoré sa v uplynulom roku umiestnilo na druhom mieste (po Chorvátsku) v rebríčku krajín, do ktorých najčastejšie smerovali kroky občanov Českej republiky.

Po príhovoroch nasledovalo premietnutie filmového dokumentu o slovenských kráľovských mestách,  ktorý uviedol primátor Starej Ľubovne Valent Jaržembovsky.  Záver prezentácie sa niesol v príjemnej atmosfére pri ochutnávke slovenských gastronomických špecialít, medzi ktorými nechýbali tradičné halušky, pirohy či rozmanité syrové výrobky z nášho regiónu.

V podvečerných hodinách bola v Slovenskom inštitúte na Jílskej ulici slávnostne otvorená vernisáž výstavy fotografií slovenských kráľovských miest, ktoré nafotili manželia Igor a Mária Bobákovci. Na otvorení výstavy sa zúčastnili obaja autori, ktorí takto mali možnosť osobne predstaviť svoju tvorbu návštevníkom. V Slovenskom inštitúte hostí privítal jeho riaditeľ Vladimír Valovič a už vyššie uvedená Klára Badinková zo Zahraničného zastúpenia SACR v Českej republike. O dobrú náladu počas vernisáže sa postarala historická hudba z Kežmarku a ľudová skupina zo Starej Ľubovne, ktorá svojimi rezkými tónmi oslovila aj veľké množstvo náhodných návštevníkov pražských uličiek. Návštevníci slovenského inštitútu mohli na záver ochutnať naše gastronomické špeciality, ktoré pripravil kolektív pražskej reštaurácie „U dvou Slováků“. Majiteľom tejto reštaurácie sú zhodou okolností Bardejovčania, ktorí  v nemalej miere prispeli k úspešnému priebehu celého dňa prezentácie.

Z pohľadu množstva návštevníkov možno podujatie vyhodnotiť ako úspešné. Príjemné pocity mali organizátori aj z bezprostredných reakcií  českých, ale aj  slovenských hostí, ktorí sa na nej zúčastnili. Možno predpokladať, že o prezentácii bude napísaných viacero „motivačných“ reportáži, ktoré umožnia  českej verejnosti lepšie spoznať štyri „slovenské kráľovské mestá“. Organizovanie takýchto podujatí má veľký význam pre zviditeľňovanie našich miest i širšieho okolia, ktoré určite majú čo ponúknuť  potencionálnym turistom, a to nielen z Českej republiky. Jednu z prvých reportáži o tejto prezentácii priniesla už v ten deň vo večerných hodinách verejnoprávna Česká televízia. Túto reportáž  si môžete pozrieť na stránke http://www.ceskatelevize.cz/program/210411000140514.html?online=1#video.

 

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám