Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

PULS3Ako sme už v piatok avízovali, v mestskej športovej sa v sobotu uskutočnilo vystúpenie Poddukelského umeleckého ľudového súboru (PUĽS), ktoré bolo predovšetkým venované všetkým  bardejovským mamám, mamkám a mamičkám.  Tento koncert, ktorý pripravilo Mesto Bardejov prostredníctvom oddelenia kultúry MsÚ, bol vyjadrením vďaky všetkým ženám, ktoré sa aj v tejto neľahkej dobe podujali na výchove svojich či cudzích detí, bez ktorých ani tá najvyspelejšia  spoločnosť nebude mať budúcnosť.

Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Boris Hanuščak, ktorý sa aj so svojou manželkou na ňom osobne zúčastnil.

 

Profesionálni umelci z prešovského PUĽS-u si pre bardejovské obecenstvo pripravili  dynamický zábavný program, ktorý spĺňal vysoké estetické nároky. Už samotný názov „Očarení pohľadom“ dával tušiť, že si na svoje prídu najmä oči. Skutočnosť však predčila očakávanie, pretože poriadnu dávku umeleckého  zážitku  dostal aj taký „orgán“, ktorý zatiaľ nemá meno, ale ktorý v ľuďoch vyvoláva pocity radosti a veselosti. Nebudeme sa  podrobnejšie venovať jednotlivým blokom vystúpenia, v ktorých bolo možné vidieť štylizovanú dedinskú zábavu, svadbu či vzájomné prekáračky dievčeniec počas prania pri potoku, pretože nato by lepšie vedeli odpovedať tvorcovia programu a jeho účinkujúci. Po návšteve vystúpenia PUĽS-u si človek ešte lepšie uvedomí, že východné Slovensko (vďaka svojej kultúrnej a národnostnej rozmanitosti) patrí ku tým regiónom, ktoré majú najväčšie bohatstvo ľudových tancov, spevov a zvykov. Dôležitosť zachovania týchto tradícií aj do budúcnosti stúpa na významne najmä v dnešnom „globalizovanom svete“, ktorý sa vyznačuje silnou tendenciou na unifikáciu politiky, ekonomiky, kultúry či každodenného spôsobu života. Ale keď sa na zdravé „drevo“, ktoré predstavujú naše piesne a tance „naštepí“ choreografia s patričnou umeleckou kvalitou prevedenia dostaneme výsledok aký sme mohli vidieť aj u nás v Bardejove.

K dobrej atmosfére  podujatia ešte pred samotným vystúpením PUĽS-u prispel ľudový rozprávač Jozef Varga alias Jožko Jožka z Hanušoviec nad Topľou, ktorý  Bardejovčanov predstavil (samozrejme, že so značnou dávkou nadsadenia) svojráznu „rómsku filozofiu“ na život a na vzájomné spolužitie s majoritnou spoločnosťou.

Po ukončení vystúpenia PUĽS-u si na svoje mohli prísť aj milovníci stredovekej hudby, pre  ktorých bol v Bazilike sv. Egídia pripravený koncert „Pastorále““ v podaní hudobnej skupiny historických nástrojov Risonanza  z poľského Krakova.

 

Krátko z histórie PUĽS-u

Poddukelský umelecký ľudový súbor (PUĽS) vznikol v roku 1955 v Prešove. V jeho troch zložkách (tanečnej, speváckej a hudobnej) v súčasnosti pôsobí viac ako 40 umelcov.  Dramaturgicky sa súbor v prvom rade zameriava na ľudové tradície Rusínov východného Slovenska, ale taktiež aj na folklór ostatných slovenských regiónov. V repertoári súboru sa nachádzajú aj tance národov okolitých krajín. Za 55 rokov svojej existencie sa v PUĽS-e vystriedalo viac ako 500 profesionálnych spevákov, tanečníkov a hudobníkov. Po odchode zo súboru mnohí jeho členovia našli svoje ďalšie uplatnenie v iných umeleckých telesách či už u nás na Slovensku, alebo v zahraničí.

Od svojho vzniku kolektív absolvoval viac ako desaťtisíc domácich predstavení a desiatky  zájazdov do zahraničia.  Výkonom umelcov tlieskali diváci v Bulharsku, Dánsku, Francúzsku, Holandsku, krajinách bývalej Juhoslávie, Kanade, Nórsku, Poľsku, Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Taliansku, Tunise, USA, Veľkej Británii, Rusku či v iných štátoch bývalého Sovietskeho zväzu. Súčasný PUĽS je ambiciózne teleso so smelými dramaturgickými plánmi, ktoré samozrejme chce naplniť. (Spracované podľa oficiálnej internetovej stránky súboru.)

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám