Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

O tom, že deťom a mladým ľuďom v meste Bardejov nie je ľahostajná problematika ochrany životného prostredia  svedčí aj skutočnosť, že sa na školách organizujú rôzne vzdelávacie a propagačné aktivity zamerané na túto problematiku.

Dňa 18.12.2023 na pozvanie MŠ Nový Sad 24 sa uskutočnila prezentácia projektu „Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy v meste Bardejov“, ktorého aktivity sa realizujú v meste Bardejov už vyše roka. Tento projekt je   spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma).

Aj tentokrát naša lektorka hravým spôsobom zapojila malých školákov do pútavej prezentácie a zároveň im odpovedala na ich zvedavé otázky.

 

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2024-01-09, 08:15  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám