Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Dnes (5. júna 2024) dopoludnia sa v priestoroch MsÚ koná X. zasadnutie Mestskej rady (MsR). Medzi prerokovávané materiály patrí napríklad Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta, ktorý zvyšuje objem rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch o 6,3 milióna eur.

Obsahuje zmeny v bežnom, kapitálovom rozpočte a finančných operáciách. V návrhu sú premietnuté aj presuny medzi výdavkovými položkami bežného a kapitálového rozpočtu v jednotlivých programoch bez dopadu na bilanciu rozpočtu.

Členovia MsR sa taktiež zaoberajú návrhmi nájmu mestského majetku, návrhom nakladania s mestským majetkom, ale prerokujú aj správy o hospodárení mestských obchodných spoločností, či návrhy plánu zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok tohto roka.

 

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2024-06-05, 09:46  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám