Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

stockel_4

 

O živote Leonarda Stöckela

Pdf_32

 

Sprievodné podujatia

 

 

Dátum Názov Miesto

30.5

Večer slova a hudby Bélu Kélera v tom predstavenie osobnosti L.Stöckela, ako prvého hudob.pedagóga v Uhorsku a „mecenáša umenia“

11. 6

Príbeh o Zuzane Divadelná hra L.Stöckela Amfiteáter
13. 6

Prijatie významných účastníkov slávnostného aktu pri pamätnej tabuli L.S. u primátora Bardejova

Sekretariát primátora
26. 6 Otvorenie Bardejovského jarmoku – Historická freska o L.Stöckelovi Radničné nám

9/2010

Výtvarná súťaž žiakov ZUŠ. L. Stöckel očami detí ZUŠ, CVČ

9/2010

Vedomostná súťaž o živote a diele L.Stöckela ZŠ, CVČ

9/2010

Literárna súťaž Poznaj svoju minulosť ZŠ, CVČ

9/2010

Výstava a prezentácia najús-pešnejších literárnych prác CVČ

9/2010

Premietanie historických filmov na DVD, prostredníctvom ktorých priblížiť vznik, rozvoj a pokračovanie reformačných myšlienok, ktoré prebiehali v našom prostredí

ZUŠ M.V.

9/2010

Príbeh o Zuzane- divadelná hra L.Stöckela Amfiteáter

9/2010

Televízny film o L.Stöckelovi – Roman Sorger ZUŠ M.Vileca

 

 

Dátum Názov Miesto
1. - 4. 2010 Čítanie Veľkého katechizmu dr. M. Luthera na večerných službách Božích Ev.chrám Bardejov
13.6.

Prvé slávnostné služby Božie Pripomenutie Stöckelovej národnej príslušnosti
Slávnostny akt pri Pamätnej tabuli na Radničnom námestí za účasti hosťa z Wittenbergu biskupov zo Slovenska a primátora MUDr. B. Hanuščaka

Ev.chrám Bardejov
Radničné Námestie

7. - 11. 2010

Séria článkov v EPST (Ev.posol spod Tatier)o RLS s celoslovenskou pôsobnosťou

Ev. posol spod Tatier
9./2010

Vydanie tematického čísla zborového časopisu Bardejovský Prameň propagácia témy v čo najširšom meradle

Cirkevný zbor ECAV Bardejov

Pdf_32

15.-18. 9.

Po stopách L.Stöckela - zájazd do Wittenbergu

Cirkevný zbor ECAV Bardejov

7.- 8. 2010

Vedecká konferencia z výsledkov bádania o živote L.Stöckela Vydanie zborníka

ECAV/SR
31.10.

Druhé slávnostné služby Božie - televízny prenos STV

ECAV/SR
31.10. Prezentácia publikácií o L.Stöckelovi Veľký katechizmus ECAV
14.11. Tretie stretnutie pedagógov – aktívne podnety z programu Roku L.S. preniesť do praxe v podobe aktívnej účasti pedagógov na živote zboru Cirkevný zbor ECAV Bardejov
26.12. Stretnutie spevokolov z Bardejova a okolia Cirkevný zbor ECAV Bardejov

 

 

Dátum Názov Miesto
7.-8.10

Študentská konferencia Analogická k vedeckej konferencii Propagovanie odkazu L.S.
Za účasti družobných škôl zo zahraničia a zástupcov stredných škôl z Bardejova

Gymnázium L.S. (GLS)

7.10.

Odhalenie sochy L.S. pred Gymnáziom L.S.

Pred GLS v parku

7.10. Alegorický sprievod v dobových kostýmoch Od GLS do ŠH
8.10

Slávnostná akadémia Venovaná osobnosti L.Stöckela

ŠH MIER
9/2010 Účasť študentov na filmových predstaveniach o L. Stöckelovi ZUŠ M.V.

 

 

Zmena programu vyhradená.

 

 

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám