Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

2023

Ulica Dátum začatia Dátum ukončenia Dôvod
V okruhoch kotolní K01 ( T. Ševčenku-Nábrežná-Fučíkova ). K02-3 ( Komenského-Bezručova). K03 ( Ťačevská). K04 ( Sv. Jakuba). K07 ( Slovenská-Nový sad-Českej Lípy). K08 ( Dlhý rad ). 13.3.2023 30.9.2023 Zvlášte užívanie miestných ciest, chodníkov, parkovísk a zásah do verejnej zelene v okruhoch kotolní K01 ( T. Ševčenku-Nábrežná-Fučíkova ). K02-3 ( Komenského-Bezručova). K03 ( Ťačevská). K04 ( Sv. Jakuba). K07 ( Slovenská-Nový sad-Českej Lípy). K08 ( Dlhý rad ) v Bardejove v súvislosti s rekonštrukciou teplovodného potrubia v rámci stavby: " Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov tepla v správe BARDTERM , s.r.o. Bardejov".
Bardejov, ul.Ľ.Štúra, Tehelná-prepojenie kanalizácie 9.10.2023 15.11.2023 Zvláštne užívanie miestných ciest ul. Ľ.Štúra a Tehelná v Bardejove v rámci realizácie stavby: " Bardejov, ul. Ľ.Štúra, Tehelná-prepojenie kanalizácie".

aktualizoval: Peter Dzubák, Ing. , 2022-03-10, 07:48, peter.dzubak@bardejov.sk

2022

Ulica Dátum začatia Dátum ukončenia Dôvod
Miestná cesta IV. tr. - Chodník na ul. Starý Blich v Bardejove 28.11.2022 14.4.2023 Zvlášte užívanie miestnej cesty IV. tr.-chodníka na ul. Starý Blich v Bardejove, na parcelách č. C KN 2325/5, C KN 2142/1 a C KN 2141/6 k.ú. Bardejov, v súvislosti s realizáciou stavby: " POLYFUNKČÝ SÚBOR - STARÝ BLICH, objekt SO 04 Rozšírenie vodovodu ".
Bardejov, časť BNV - ul.Brezová, ul. Lipová, ul. Dubová 4.11.2022 30.11.2022 Zvláštne užívanie miestných ciest, chodníkov  a zásah do zelených plôch na ul. Brezová, ul. Lipová, ul. Dubová v Bardejove, časť Bardejovská Nová Ves za účelom realizácie stavby úprava časti NN siete.
Bardejov - ul. Pod papierňou a ul. Sládkovičova 13.10.2022 30.11.2022 Zvláštne užívanie miestných ciest na ul. Pod papierňou a ul. Sládkovičova, chodníkov a zásah do zelených plôch v Bardejove, v súvislosti s realizáciou stavby : " Bardejov - ul. Pod papierňou-úprava NN siete".
Bardejov ulica: Štefánikova 27.9.2022 15.11.2022 Zvláštne užívanie miestnej cesty a zásah do zelených plôch na ul. Štefánikova v Bardejove, za účelom realizácie líniovej stavby: " INS_B2B_FTTx_BJ_Bardejov_Štefánikova I. etapa" - telekomunikačná stavba .
Bardejov ulice: ul. Ľ.Štúra, chodníky na ul. Duklianskej a Ľ. Štúra 21.7.2022 31.8.2022 Zvláštne užívanie miestnej cesty a zásah do zelených plôch v Bardejove, za účelom realizácie stavby : " Bardejov - ul. Duklianska - úprava NN siete".
Bardejov ulice: ul. Ľ.Štúra, Tehelná, Pod. Vinbargom, Kukorelliho 20.6.2022 17.8.2022 Zvláštne užívanie miestných ciest a zásah do zelených plôch a verejných priestranstiev v Bardejove, za účelom realizácie stavby : " Bardejov - úprava V458_V387_zriadenie DTS".
Bardejov ulica: Krátky rad v Bardejove 24.3.2022 31.12.2022 Rozkopávka  mestského pozemku, t.j. chodníka  a verejnej zelene na ulici Krátky rad v Bardejove v súvislosti s realizáciou archeologického výskumu na parcele č. C KN 644 k.ú. Bardejov.
Bardejov ulica: ul. Českej Lípy 47 23.3.2022 8.4.2022 Zvláštne užívanie miestnej cesty, chodníka a zásah do zelených plôch na ul. Českej Lípy 47 v Bardejove, za účelom dokončenia líniovej stavby: " INS_FTTH_BJ_BARD_00_Bardejov_Dlhý rad"- telekomunikačná stavba.
Bardejov, časť Dlhá Lúka 15.3.2022 15.11.2022 Zvláštne užívanie miestných ciest, chodníkov a zásah do zelených plôch a verejných priestranstiev v Bardejove, časť Dlhá Lúka za účelom realizácie líniovej stavby " INS_FTTH_BJ_Dlhá Lúka" - telekomunikačná stavba .
Bardejov ulice:  Fučíkova, Nábrežná, Štefánikova, T.Ševčenku, Nový sad, Jesenského, Českej Lípy, Slovenská, Přerovská. 15.3.2022 31.5.2022
Termín predlžený do 30.6.2022
Zvláštne užívanie miestných ciest IV.triedy-chodníkov a zásah do zelených plôch za účelom dokončenia líniovej stavby: " Optická metropolitná sieť - Bardejov"
Predĺženie termínu platnosti rozhodnutia KČaD-2929/2022 zo dńa 7.3.2022 na základe žiadosti ANTIK Telecom s.r.o. , Čárskeho 10, 040 01 Košice zo dňa 27.5.2022

 

2021

ulica dátum začatia dátum ukončenia dôvod
Bardejov, časť Bardejovské Kúpele 1.8.2021 11.11.2021 Zvláštne užívanie miestnych ciest, codníkov a zásah do ZP a VP v Bardejove, časť Bardejovské Kúpele za účelom líniovej stavby "INS_FTTH_BJ_Bardejovske Kúpele"
Pod lipkou 4.5.2021 31.7.2021 Zvláštne úžívanie MK, chodníkov a zásah do ZP a VP v Bardejove za účelomlíniovej stavby "INS_FTTH_Bardejov-Pod lipkou" - telekomunikačná stavba
Vinbarg 21.4.2021 31.5.2021 Zvláštne užívanie MK, chodníkov, parkoviska a zásah do Zp a VP v Bardejove za účelom realizácie líniovej stavby FTTH_BJ_KBV_Vinbarg - telekomunikačná stavba
Dlhý rad 6.4.2021 5.11.2021 Zvláštne užívanie MK, chodníkov, parkovísk a zásah do ZP a VP za účelom realizácie telekomunikačnej stavby INS_FTTH_BJ_BARD_00_Bardejov_Dlhý Rad

 

2020

ulica dátum začatia dátum ukončenia dôvod
Mikulovská, Štefánikova, Družstevná, Kutuzovova 21.9.2020 15.11.2020 Zvláštne užívanie MK, chodníkov a zásah do ZP za účelom realizácie líniovej stavby "INS_FTTB_BJ_Bard_00_Bardejov_Družstevná" - telekomunikačná stavba
Bardejov, časť Bardejovské Kúpele 26.8.2020 30.9.2020 Zvláštne užívanie MK, chodníkov a zásah do ZP a VP v Bardejove, časť Bardejovské Kúpele za účelom realizácie líniovej stavby FTTH_BJ_KBV na starom kúpalisku: telekomunikačná stavba
III. etapa: Štefánikova, Hurbanova, Fučíkova, Nábrežná, T. Ševčenku, Toplianská 15.8.2020 15.10.2020 Zvláštne užívanie MK, chodníkov, parkovísk a zásah do ZP a VP za účelom realizácie telekomunikačnej stavby: stavba INS_FTTH_BJ_Bard_00 Bardejov_Dlhý rad - telekomunikačná stavba
II. etapa: Dlhý rad, Hurbanova, Kellerova, Fučíkova, B. S. Timravy, Kúpeľná 1.7.2020 14.8.2020 Zvláštne užívanie MK, chodníkov, parkovísk a zásah do ZP a VP za účelom realizácie telekomunikačnej stavby: stavba INS_FTTH_BJ_Bard_00 Bardejov_Dlhý rad - telekomunikačná stavba
I. etapa: Slovenská, Dlhý rad, Českej Lípy, Nový sad, Jesenského, Přerovská, Kúpeľná 15.5.2020 30.6.2020 Zvláštne užívanie MK, chodníkov, parkovísk a zásah do ZP a VP za účelom realizácie telekomunikačnej stavby: stavba INS_FTTH_BJ_Bard_00 Bardejov_Dlhý rad - telekomunikačná stavba
Homolkova 27.4.2020 31.8.2020 Zvláštne užívanie miestnych komunikácií, chodníkov a zásah do zelených plôch a verejných priestranstiev v Bardejove za účelom  realizácie líniovej stavby:”INS_FTTH_BJ_Bardejov_Homolkova” – telekomunikačná stavba
Partizánska, Mlynská, Andraščíkova, Gorkého, Jiráskova 27.4.2020 30.6.2020 Zvláštne užívanie MK, chodníkov a ZP a VP v Bardejove za účelom realizácie líniovej stavby: ”INS_FTTH_BJ_Bardejov_Andraščíkova” – telekomunikačná stavba
J. Grešáka 1.4.2020 14.5.2020 Zvláštne užívanie MK, chodníka zo zámkovej dlažby a zásahu do ZP za účelom realizácie optického vedenia

 

2019

ulica dátum začatia dátum ukončenia dôvod
J. Grešáka 25.11.2019 30.4.2020 Zvláštne  užívanie MsK a zásah do ZP v súvislosti s realizáciou stavby: "optimalizácia vykurovania areálu ZŠ Vimbarg - teplovodná prípojka z K12 a OST Vinbarg"
Bardejovské Kúpele 30.10.2019 30.4.2020 Zvláštne užívanie MsK a zásah do ZP v Bardejovských Kúpeľoch za účelom realizácie stavby: "Bardejovské Kúpele - rozšíreniíe vodovodu a kanalizácie"
Dubová 26.9.2019 31.10.2019 Zvláštne užívanie MsK a zásah do ZP za účelom realizácie vodnej stavby: Bardejovská Nová Ves, ul. Dubová - rozšírenie vodovodu  a kanalizácie
mesto Bardejov 24.9.2019 31.10.2019 Zvláštne užívanie MsK, chodníkov a zásah do ZP a VP v Bardejove za účelom realizácie líniovej stavby: INS_FTTH_BJ_Bardejov_Moliterka - telekomunikačná stavba
Nová, Čerešňová 16.8.2019 13.9.2019 Zvláštne užívanie MSK a zásah do ZP za účelom realizácie stavby :"BNV - úprava NN siete a DP na ulici Brezova "
Štefánikova, T. Ševčenku, Mlynská 3.6.2019 16.8.2019 Prestavba priesečnej križovatky na okružnú križovatku
Nábrežná 28.5.2019 31.5.2019 Zvláštne užívanie MSK chodníka, parkoviska a zásah do ZP na ul. Nábrežná za účelom realizácie kanalizačnej a vodovodnej prípojky v súvislosti s realizáciou stavby: "revitalizácia detského ihriska na Toplianskej ul. , Bardejov"
Nábrežná, Fučíkova, Štefánikova, T. Ševčenku 27.5.2019 30.6.2019 Zvláštne užívanie MSK , chodníkov a zásah do ZP za účelom realizácie stavby : "Bardejov, ul. Nábrežná, ul. Fučíkova, ul. Štefánikova, T. Ševčenku - úprava NN káblovej siete"
Mlynská 24.5.2019 30.6.2019 Zvláštne užívanie MSK na ulici Mlýnska za účelom realizácie stavby : "rozšírenie DHS 2018- polyfunkčný dom LA CARNE BARDEJOV"
mesto Bardejov 1.4.2019 30.10.2019 Zvláštne užívanie MSK, chodníkov a zásah do ZP a VP v Bardejove za účelom realizácie líniovej stavby : optická metropolitná sieť - Bardejov
Potočná, Dujava 26.3.2019 31.5.2019 Zvlaštne užívanie MSK a zásah do ZP na ul. Potočná a Dujava v Bardejove z dôvodu rekonštrukcie vzdušnej NN siete: "Bardejovská Nová Ves - ul. Potočná, Giraltovská a Dujava."

 

2018

ulica dátum začatia dátum ukončenia dôvod
Štefánikova 15.11.2018 30.11.2018 Zvláštne užívanie MsK a zásah do ZP parc.č. CKN 1658/1,1359/36 a 1359/1 za účelom realizácie stavby : "Bardejov - úprava VN 461 medzi MTR TS0001- 0524 STS a MTR TS0001 0523 OSP" SO01- prekládka VN káblového vedenia
Krátka, Orechová 26.6.2018 15.8.2018 Zvláštne užívanie MsK  a zásah do ZP parc.č. CKN 544/8 za účelom realizácie stavby: "V229 úprava VN prípojky od BR-AO po UV S12"
Štefánikova 20.6.2018 20.7.2018 Zvláštne užívanie MsK, chodník a zásah do ZP z dôvodu realizácie stavby: "BJ_MO_NN Bardejov ul. Štefánikova zTS0525 rekonštrukcia NN sieť vzdušná"
Baštová 9.6.2018 15.6.2018 Zvláštne užínanie MsK a chodníka z dôvodu realizácie vodovodnej, kanalizačnej a plynovej prípojky k RD na pozemkoch parc. č. CKN 951 a 953 + úplná krátkodobá uzávierka miestnej komunikácie
Bardejovské Kúpele 28.5.2018 30.11.2018 Zvláštne užívanie MsK chodníka a zásah do zelených plôch za účelom realizácie stavby: "Bardejovské kúpele - rozšírenie vodovodu a kanalizácie"
Jiráskova 23.4.2018 31.5.2018 Zvláštne užívanie MsK a zásah do VP a ZP z dôvodu realizácie stavby: rozšírenie DHS 2017-ASTRA Bardejov
Mestská komunikácia a zelené plochy na ulici Lipová a Dubová 3.4.2018 14.4.2018 Bardejovská Nová Ves - zriadenie MTR pri MŠ a VN prípojky
mestská komunikácia RN + vnútorná plocha námestia v BJ 19.3.2018 30.4.2018 Modernizácia VO mesta Bardejov LED technológiou - II etapa objekt SO-2 Iluminácia

 

2017

ulica dátum začatia dátum ukončenia dôvod
Bardejovské Kúpele 16.10.2017 15.11.2017 FTTH_BJ_KBV_Rezidencia Amélia
Kukoreliho 9.10.2017 31.10.2017 INS_FTTC/B_BJ_Bardejov_Kukoreliho
Komenského, Pod Vinbargom 29.9.2017 10.11.2017 Modernizácia verejného osvetlenia mesta Bardejov LED technológiou, II. etapa
Wolkerova, Gorlická, Moyzesova 30.6.2017 15.8.2017 Zvláštne užívanie MsK, chodníkov a zásah do VP a zelene na ul. Wolkerova, Gorlická a Moyzesova z dôvodu realizácie stavby: "Bardejov - Výstavba DTS Čergov, obnova VN a úprava NN siete; PS-01 Trafostanica, SO-01 Nové VN a NN vedenie"
Mikulovská, Cintorínska, Partizánska 22.5.2017 30.6.2017 Zvláštne užívanie Msk, chodníka a zásah do VP a zelene z dôvodu realizácie rekonštrukcie stavby: V461 - úprava VN vedenia MTR OSP a MTR Polícia 

 

2016

ulica dátum začatia dátum ukončenia dôvod
Mihaľov 14.11.2016 31.5.2017 Zvlaštne užívanie mestskej komunikácie za účelom realizácie prípojky "optický kábel SITEL s.r.o. Prešov, Kapušany šachta A-Bardejov"

Najblišie udalosti

05 dec 2023
15:00 - 18:00
Oslavy Mikuláša 2023
07 jan 2024
19:00 - 22:00
KOLLÁROVCI a DESMOD
11 dec 2023
19:00 - 22:00
Darček
29 nov 2023
19:00 - 21:00
Vánoce s Lucii Bílou

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám