Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

Tlačivá, žiadosti a dokumenty

Ohlásenie drobnej stavby word
Ohlásenie drobnej stavby (prípojky IS - rozvodové siete a kanalizácie) word
Ohlásenie drobnej stavby (s doplnkovou funkciou k hlavnej stavbe alebo oplotenie) word
Ohlásenie drobnej stavby, stavebné úpravy (bytu, bytového jadra) word
Ohlásenie jednoduchej stavby word
Ohlásenie stavebnej úpravy, udržiavacích prác word
Ohlásenie o vyrúbaní dreviny word
Prehlásenie o použití osobných údajov word
Tlačivo pre oznámenie o prevádzkovaní malého zdroja znečisťovania ovzdušia word
Žiadosť o dodatočné povolenie word
Žiadosť o kolaudáciu word
Žiadosť o odstránenie stavby word
Žiadosť o povolenie informačného (reklamného, propagačného) zariadenia word
Žiadosť o povolenie zmeny užívania stavby word
Žiadosť o stavebné povolenie word
Žiadosť o vydanie povolenie STAVBY/zmeny STAVBY malého zdroja znečistenia ovzdušia word
Žiadosť o vydanie povolenia SÚHLASU na TRVALÉ UŽÍVANIE malého zdroja znečistenia ovzdušia word
Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla word
Žiadosť o územné rozhodnutie word
Žiadosť o výrub dreviny word
Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla word
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením word
Žiadosť - studne word
Kolaudácia - studne word
Žiadosť o dodatočné povolenie vodnej stavby word
Žiadosť o záväzné stanovisko orgánu územného plánovania word

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám