Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísané do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

späť

2024

dátum názov doručenie dokument
  jún    
07.06.2024 Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávaniapodľa § 61 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "BALKÓN – ZMENA STAVBY prístavba balkóna – bytový dom A1“ – zmena dokončenej stavby, stavba ,,Obytný blok A1“ so súpisným číslom 576 vedená na LV č. 8043 na pozemku parc. č. C KN 1166 vedenom na LV č. 576, vchod č. 7, byt č. 3 na prízemí. v katastrálnom území Bardejov, (ulica Gorkého). 22.06.2024 pdf
  máj    
29.05.2024 Stavebné povolenie na stavbu „Novostavba rodinného domu“ SO. 101 Rodinný dom a SO. 102 Rodinný dom na pozemkoch parc. č. C KN 4869/747, C KN 4869/748, C KN 4869/751 a C KN 4869/752 vedených na LV č. 17416, v katastrálnom území Bardejov. 13.06.2024 pdf
29.05.2024 Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávaniapodľa § 61 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "STAVEBNÁ ÚPRAVA BYTU – PRÍSTAVBA ZÁVESNÉHO BALKÓNA“ – zmena dokončenej stavby, stavba so súpisným číslom 865 vedená na LV č. 8040 na pozemku parc. č. C KN 291 vedenom na LV č. 10851, vchod č. 24, byt č. 7 na 2. poschodí v katastrálnom území Bardejov, (ulica Nábrežná). 13.06.2024 pdf
27.05.2024 Stavebné povolenie na stavbu „Bardejov, Gróner, CHO – VN, TS, NN“ – líniová stavba 11.06.2024 pdf
24.05.2024 Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie k ústnemu konaniu podľa § 80 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov na stavbu „BARDEJOV – úprava TS0001-0524 STS" – líniová stavba na pozemkoch parc. č. C KN 1681/14, ... vedených na LV č. 11309, ... – líniová stavba v katastrálnom území Bardejov, na ktorú vydalo Mesto Bardejov územné rozhodnutie č. ŽP 4082/2022-Šo zo dňa 16.08.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.10.2022 a stavebné povolenie č. ŽP 200/2023 – PK zo dňa 18.01.2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.03.2024. 10.06.2024 pdf
16.05.2024 Oznámenie o začatí nového (opätovného) konania o dodatočnom povolení (odstránení) stavby v zmysle § 88a a nariadenie ústneho pojednávania o dodatočné povolenie stavby „Rodinné domy „A“, „B“ a „C“ - stavba na pozemku parc. č. C KN 4869/696 vedenom na LV č. 17479, na pozemku parc. č. C KN 4869/364 vedenom na LV č. 17494 a na pozemku parc. č. C KN 4869/365 vedenom na LV č. 14865 v katastrálnom území Bardejov. 31.05.2024 pdfpdf
14.05.2024 Odstránenie chyby v písaní v rozhodnutí Mesta Bardejov č. ŽP 3233/2024 29.05.2024 pdf
  apríl    
19.04.2024 Oznámenie o začatí územného konania  podľa § 36 zákona č. 50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov pre stavebný objekt „PREKLÁDKA PLYNOVÉHO POTRUBIA“ pre hlavnú stavbu ,,POLYFUNKČNÝ OBJEKT“ na pozemkoch parc. č. C KN 4886/147 vedená na LV. č. 14350, parc. č. C KN 4886/145 vedená na LV č. 14413 a parc. č. C KN 4886/255 vedená na LV č. 11884 v katastrálnom území Bardejov 06.05.2024 pdfpdf
11.04.2024 Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávaniapodľa § 61 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Bardejov, Gróner, CHO – VN, TS, NN“- líniová stavba 26.04.2024 pdf
 11.04.2024 ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY „ROZŠÍRENIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE“ – líniová stavba   26.04.2024  pdfpdf
02.04.2024 Rozhodnutie o umiestbnení stavby poľa § 39 a § 39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov na stavbu „BJ KBV BJ PEhAES“ – líniová stavba 17.04.2024 pdf
   marec    
14.03.2024 Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávaniapodľa § 61 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Stavebná úprava v nebytovom priestore č. 18“ – zmena dokončenej stavby, stavba ,,Bytový dom – bl.A – bocian komplex“ so súpisným číslom 3765 na pozemku parc. č. C KN 1215/2 vedené na LV č. 14984 vchod č. 46, nebytový priestor č. 19 na 2 poschodí v katastrálnom území Bardejov, (ulica Partizánska). 02.04.2024 pdf
  február    
20.02.2024 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku na stavbu „Stavebná úprava balkóna v bytovom dome“ – zmena dokončenej stavby, obytný blok 20, stavba so súpisným číslom 970 vedenom na LV č. 8162 na pozemku parc. č. C KN 56 vedenom na LV č. 10873, vchod č. 33, byt č. 1 na prízemí v katastrálnom území Bardejov, (ulica Fučíkova). 06.03.2024 pdf
20.02.2024 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku na stavbu „Stavebná úprava balkóna v bytovom dome“ – zmena dokončenej stavby, stavba so súpisným číslom 970 vedenom na LV č. 8162 na pozemku parc. č. C KN 56 vedenom na LV č. 10873, vchod č. 33, byt č. 5 na 1 poschodí v katastrálnom území Bardejov, (ulica Fučíkova) 06.03.2024 pdf
14.02.2024 Rozhodnutie o umiestbnení stavby poľa § 39 a § 39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov na stavbu „Novostavba rodinných domov“ na pozemkoch parc. č. C KN 4869/747, C KN 4869/748, C KN 4869/751 a C KN 4869/752 vedených na LV č. 17416, v katastrálnom území Bardejov 29.02.2024 pdfpdf
09.02.2024 Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov „BJ KBV BJ PEhAES“ – líniová stavba po pozemkoch parc. č. C KN 4218/151; C KN 4218/145; C KN 4218/172, .... – líniová stavba vedená na LV č. 14530; 17180, ... v katastrálnom území Bardejov. 26.02.2024 pdf
05.02.2024 Stavebné povolenie na stavbu „BARDEJOV – úprava TS0001-0524 STS“ – líniová stavba 20.02.2024 pdf
  január    
30.01.2024 Upovedomenie o podaní odvolania 14.02.2024 pdf
30.01.2024 Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie k ústnemu konaniu podľa § 80 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov na stavbu „Bardejov, ZO Koligrunt – VN, TS, NN_7155/2021_N“ – líniová stavba na pozemkoch parc. č. C KN 4945/37, E KN 3377/6, E KN 3377/2, E KN 3377/3, E KN 3377/4, E KN 3378, E KN 3379, C KN 4945/62, C KN 4945/66, C KN 4945/57, C KN 4945/30, E KN 3360/1, C KN 4945/10, C KN 4945/12, C KN 4945/9, C KN 4945/8, C KN 4945/4, C KN 4945/3, C KN 4946/2, C KN 4973/54, E KN 5625/3, E KN 3357/1, E KN 5625/4, C KN 4947/14, C KN 4947/11, C KN 4947/9, C KN 4947/8, C KN 4947/5, C KN 4949/1, C KN 4950, C KN 4951, C KN 4952/2, C KN 4952/1, C KN 4752/3, C KN 4953/1, E KN 3357/2, E KN 5625/1, E KN 3348/1, C KN 4750/19, C KN 4750/22, C KN 4750/24, 4750/3, C KN 4750/26, C KN 4750/29, C KN 4750/33, C KN 4750/40, C KN 4750/44, C KN 4750/82, C KN 4750/42, C KN 4750/38, C KN 4954, ... – líniová stavba v katastrálnom území Bardejov 14.02.2024 pdf
30.01.2024 Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov „9010934 Bardejov, Dlhá Lúka, IBV Piesky – TS, 9010935 Bardejov, Dlhá Lúka, IBV Piesky - NN“ na pozemku parc. č. C KN 1378/3 vedenom na LV č 2369, parc. č. C KN 1266/2 a C KN 1150/53 vedenom na LV č. 2327, a parc. č. C KN 1460 vedenom na LV č. 2534,... v katastrálnom území Dlhá Lúka. 14.02.2024 pdfpdf
26.01.2024 Rozhodnutie o umiestbnení stavby poľa § 39 a § 39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov na stavbu „IBV – ul. RUBÍNOVÁ DLHÁ LÚKA/PIESKY“ – líniová stavba na pozemkoch parc. č. C KN 1266/6, C KN 1266/9, C KN 1266/2, C KN 1150/54, E KN 5100/2, C KN 1447, vedené na LV č. 2327; parc. č. C KN 1447 vedená na LV č. 2402; ... v katastrálnom území Dlhá Lúka a na pozemkoch parc. č. E KN 5100/2, E KN 5669/1, E KN 5670/12, E KN 5056/1, vedené na LV č. 11832; parc č. C KN 4272/62, C KN 4272/61, C KN 5531 vedené na LV č. 6279; ... v katastrálnom území Bardejov. 12.02.2024 pdfpdf
24.01.2024 Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov „ROZŠÍRENIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE“ – líniová stavba na pozemkoch parc. č. C KN 2921/1 vedenom na LV. č. 6279, parc. č. C KN 5923/5, C KN 5923/6 vedené na LV č. 14506, parc. č. C KN 2826/22 vedenom na LV č. 17528, parc. č. C KN 2826/7 vedenom na LV č. 11134; ... v katastrálnom území Bardejov 08.02.2024 pdfpdf
24.01.2024 Stavebné povolenie na stavbu „VZORKOVÁ PREDAJŇA KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV – NADSTAVBA“ – zmena dokončenej stavby ,,Predajňa výrobkov“ stavba so súpisným číslom 3820 na pozemku parc. č. C KN 4276/18 vedenom na LV č. 14740 v katastrálnom území Bardejov 08.02.2024 pdf
23.01.2024 Kolaudačné rozhodnutie na stavbu „Prístavba balkóna“ – obytný blok C 13 A – byt č. 13, 2. poschodie, č. vchodu 22 na pozemku parc. č. C KN 292 vedenom na LV č. 11035 stavba so súpisným číslom 864 vedená na LV č. 7855 v katastrálnom území Bardejov. 07.02.2024 pdf
12.01.2024 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku na stavbu „Obnova obalových konštrukcií bytového domu ul. J. Švermu č. 1,2,3 – blok A10, Bardejov“ na pozemku parc. č. C KN 5167/6 vedenej na LV č. 10079, stavba so súpisným číslom 2569 vedená na LV č. 9161 v katastrálnom území Bardejovov. 29.01.2024 pdf
12.01.2024 Rozhodnutie o umiestbnení stavby poľa § 39 a § 39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov na stavbu „Bardejov, Gróner, CHO – VN, TS, NN“ – líniová stavba 29.01.2024 pdfpdf
12.01.2024 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku na stavbu „Obnova obalových konštrukcií bytového domu Gorlická 9, 10 , 11 – Blok E-3, Bardejov“ na pozemku parc. č. C KN 2028 vedenej na LV č. 8663, stavba so súpisným číslom 585 vedená na LV č. 8663 v katastrálnom území Bardejov. 29.01.2029 pdf
09.01.2024 Upovedomenie o podaní odvolania v zmysle § 56 (57) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti vydanému stavebnému povoleniu stavby Mestom Bardejov č. ŽP 3125/2023 zo dňa 28.09.2023 „Rekreačná chata"“ na pozemku parc. č. C KN4887/56 vedená na LV č. 6447 v kat. území Bardejov 25.1.2024 pdfpdf
02.01.2024 Stavebné povolenie na stavbu "Rekonštrukcia plynovodov Bardejov Štefánikova““ – líniová stavba 17.01.2024 pdfpdf
02.01.2024 Stavebné povolenie na stavbu "Rekonštrukcia plynovodov Bardejov Fučíková“ – líniová stavba 17.01.2024 pdfpdf

2023

dátum názov doručenie dokument
  december    
21.12.2023 Rozhodnutie o umiestbnení stavby poľa § 39 a § 39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov na stavbu „FTTH BJ KBV Tramin II“ – líniová stavba 05.01.2024 pdfpdf
07.12.2023 Stavebné povolenie na stavbu "Obnova obalových konštrukcií bytového domu ul. L. Novomeského č. 1,2,3,4,5 – blok A17, Bardejov“ – zmena dokončenej stavby 22.12.2023 pdf
  november    
30.11.2023 Kolaudačné rozhodnutie na stavbu „Prístavba závesného balkóna“ na pozemku parc. č. C KN 404/3 vedenom na LV č. 9830 stavba so súpisným číslom 1539 v katastrálnom území Bardejov, ku ktorým má stavebník spoluvlastnícke právo vyplývajúce z LV č. 8037 15.12.2023 pdf
14.11.2023 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku na stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Bardejov Štefánikova,“ na uliciach Štefánikova, Družstevná na pozemkoch parc. č. . C KN 4261/1, C KN 1658/1, E KN 3521/8, E KN 3520/1, E KN 3511/2...... líniová stavba 29.11.2023 pdf
10.11.2023 Kolaudačné rozhodnutie na stavbu „Rozšírenie NN siete Bardejov, Priemyselná ulica“ – líniová stavba 27.11.2023 pdf
09.11.2023 Rozhodnutie o umiestbnení stavby poľa § 39 a § 39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov na stavbu „F2BTS 0451KO Bardejov Dlhý rad“ – líniová stavba 24.11.2023 pdf
03.11.2023 Upovedomenie o podaní odvolania v zmysle § 56 (57) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu „POLYFUNKČNÝ DOM – MEDIC PARK III“ 20.11.2023 pdfpdf
  október    
30.10.2023 Stavebné povolenie na stavbu „Rekreačná chata“ na pozemku s parc. č. CKN 4887/56 v katastrálnom území Bardejov 14.11.2023 pdf
19.10.2023 Rozhodnutie o umiestbnení stavby poľa § 39 a § 39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov na stavbu „Výstavba bytového domu - SO 02 parkovisko a vjazd“ 03.11.2023 pdf
19.10.2023 Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie k ústnemu konaniu podľa § 80 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov na stavbu „Prístavba balkóna“ – obytný blok C 13 A – byt č. 13, 2. poschodie, č. vchodu 22 na pozemku parc. č. C KN 292 vedenom na LV č. 7855 stavba so súpisným číslom 864 vedená na LV č. 11035 v katastrálnom území Bardejov 03.11.2023 pdf
09.10.2023 Stavebné povolenie na stavbu „BARDEJOVSKÁ NOVÁ VES – ulice Záhradná, Potočná, Čerešňová – úprava časti NN siete“ – líniová stavba 24.10.2023 pdf
  september    
26.09.2023 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku na stavbu „Záhradky, chaty Bardejov Kira" líniová stavba 11.10.2023 pdf
25.09.2023  Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku na stavbu „Obnova obalových konštrukcií bytového domu ul. L. Novomeského č. 1,2,3,4,5 – blok A17, Bardejov“ na pozemku parc. č. C KN 5167/23 vedenom na LV č. 10534 stavba so súpisným číslom 2567 vedená na LV č. 9523 10.10.2023 pdf
20.09.2023 Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie k ústnemu konaniu podľa § 80 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov na stavbu „Prístavba závesného balkóna“ na pozemku parc. č. C KN 404/3 vedenom na LV č. 9830 stavba so súpisným číslom 1539 – byt č. 20, 1. poschodie, č. vchodu 16 vedená na LV č. 8037 v katastrálnom území Bardejov 05.10.2023 pdf
20.09.2023 Stavebné povolenie na stavbu „Prístavba balkóna k bytu“ na pozemku parc. č. C KN 1166 vedenom na LV č. 11466 stavba so súpisným číslom 576 (vchod č. 11, byt č. 53, 1. poschodie) v katastrálnom území Bardejov 05.10.2023 pdf
06.09.2023 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Novostavba rodinného domu“ na pozemkoch parc. č. C KN 4869/747, C KN 4869/748, C KN 4869/751 a C KN 4869/752 vedených na LV č. 17416, v katastrálnom území Bardejov 21.09.2023 pdf
  august    
08.08.2023 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku na stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Bardejov Fučíková“ na uliciach Fučíkova, Dlhý rad, Mlynská, Andraščíkova, Štefánikova, Kellerova, Českej Lipy, Nový sad, Boženy Slančíkovej – Timravy, na pozemkoch parc. č. . C KN 300, 4261/4, E KN 5486.....líniová stavba v katastrálnom území Bardejov 23.08.2023 pdf
07.08.2023 Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie k ústnemu konaniu podľa § 80 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov na stavbu „Rozšírenie NN siete Bardejov, Priemyselná ulica“ – líniová stavba v členení: SO 01 – úprava distribučnej trafostanice DTS, SO 02 – rozšírenie distribučnej NN sústavy 22.08.2023  pdf
04.08.2023 Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávaniapodľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Prístavba balkóna k bytu“ – vchod č. 11, 1. poschodie, byt č. 53 na pozemku parc. č. C KN 1166 vedenom na LV č. 11466 stavba so súpisným číslom 576 vedená na LV č. 8043 v katastrálnom území Bardejov. 21.08.2023 pdf
03.08.2023 Výzva na dodatočné predloženie dokladov "POLYFUNKČNÝ DOM – MEDIC PARK III“  18.08.2023  pdf
03.08.2023 Kolaudačné rozhodnutie na stavbu "BARDEJOV – úprava V459 k TS OUNZ Bardejov“ – líniová stavba 18.08.2023 pdf
  júl    
26.07.2023 Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávaniapodľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Bardejov – úprava TS0001–0524 STS“ – líniová stavba pozostávajúca zo stavebných objektoch 10.08.2023 pdfpdf
20.07.203 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "FTTH BJ KBV Tramin II“ – líniová stavba 04.08.2023 pdf
17.07.2023 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "F2BTS 0451KO Bardejov Dlhý rad“ – líniová stavba 01.08.2023 pdf
14.07.2023 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Rekreačná chata“  28.07.2023 pdf
  jún    
20.06.2023 Kolaudačné rozhodnutie „Obnova obalových konštrukcií bytového domu, ul. Pod papierňou č. 55 – C3, Bardejov“ - zmena stavby, 06.07.2023 pdf
20.06.2023 Kolaudačné rozhodnutie „Obnova obalových konštrukcií bytového domu, ul. Pod papierňou č. 56 – C2, Bardejov“ - zmena stavby, 06.07.2023 pdf
20.06.2023 Kolaudačné rozhodnutie „Obnova obalových konštrukcií bytového domu, ul. Pod papierňou č. 57 – C1, Bardejov“ - zmena stavby, 06.07.2023 pdf
12.06.2023 Stavebné povolenie na stavbu „Prístavba závesného balkóna“ na pozemku parc. č. C KN 404/3 vedenom na LV č. 9830 stavba so súpisným číslom 1539 (vchod č. 16, byt č. 20, 1. poschodie) v katastrálnom území Bardejov 27.06.2023 pdf
12.06.2023 Stavebné povolenie na stavbu „Prístavba závesného balkóna“ na pozemku parc. č. C KN 540 vedenom na LV č. 8666 stavba so súpisným číslom 934 (vchod č. 25, byt č. 2, prízemie) v katastrálnom území Bardejov 27.06.203 pdf
08.06.2023 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "IBV – ul. RUBÍNOVÁ DLHÁ LÚKA/PIESKY“ – líniová stavba 23.06.2023 pdfpdf
08.06.2023 Zastavenie konania "Prestavba kancelárií na byty – Medic park Bardejov" 23.06.2023 pdf
05.06.2023 Oznámenie - oprava zrejmej chyby v písaní "POLYFUNKČNÝ DOM – MEDIC PARK III“ 20.06.2023 pdf
  máj    
23.05.2023 Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávaniapodľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "POLYFUNKČNÝ DOM – MEDIC PARK III“ 07.06.2023 pdf
   apríl    
25.04.2023 Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Bardejov – napojenie vrtov MO II. na ČS, vrt HM - 1“ – líniová stavba 10.05.2023 pdfpdfpdfpdf
25.04.2023 Kolaudačné rozhodnutie „Prístavba balkónov“ – obytný blok C 13 – byt č. 16, 1. poschodie, č. vchodu 20 10.05.2023 pdf
14.04.2023 Stavebné povolenie na stavbu „Vybudovanie IS v novej IBV, lokalita Družba pri kotolni“ – líniová stavba na pozemkoch parc. č. C KN 6594, C KN 6588/2, C KN 6588/4, C KN 6536/1, C KN 6537/1, C KN 6537/2, C KN 6588/2, C KN 6588/1, C KN 6588/4, C KN 6537/6, C KN 6537/7, C KN 6531/2, C KN 1690/23, C KN 6510, C KN 6522/1, C KN 6540/1, C KN 6540/2, C KN 6525/1, C KN 6522/1, ... – líniová stavba v katastrálnom území Bardejov 02.05.2023 pdf
13.04.203 Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávaniapodľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Pristavba závesného balkóna“ na pozemku parc. č. C KN 540 vedenom na LV č. 8666 stavba so súpisným číslom 934 (vchod č. 25, byt č. 260, prízemie) v katastrálnom území Bardejov. 28.04.2023 pdf
13.04.2023 Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávaniapodľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Pristavba závesného balkóna“ na pozemku parc. č. C KN 56404/3 vedenom na LV č. 9830 stavba so súpisným číslom 1539 (vchod č. 16, byt č. 20, 1. NP) v katastrálnom území Bardejov. 28.04.2023 pdf
11.04.2023 Upovedomenie o podaní odvolania § 56 (57) zákona č. 71/1967 Zb o správnom konaní „Prístavba balkóna – obytný blok K, dom 4900, vchod č. 8“ 26.04.2023

pdf

pdf

  marec    
29.03.2023 Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávaniapodľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "BARDEJOVSKÁ NOVÁ VES – ulice Záhradná, Potočná, Čerešňová – úprava časti NN siete“ – líniová stavba 13.04.2023 pdf
17.03.2023 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Výstavba bytového domu“ na pozemkoch parc. č. C KN 266/6 a C KN 266/3 03.04.2023 pdf
14.03.2023 Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie k ústnemu konaniu podľa § 80 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov na stavbu „BARDEJOV – úprava V459 k TS OUNZ Bardejov“ – líniová stavba 29.03.2023 pdf
06.03.2023 Kolaudačné rozhodnutie na stavbu "BARDEJOV – úprava V458_V387_zriadenie DTS“ – Líniová stavba na pozemkoch parc. č. C KN 3454/1, 3448/1, 3441/7, 3440/2, 3439/1, 3442/34, 3437/2, 3490/1, 4279/1, 3469/5, 3469/6, 3471, 3470/1, 3473/2, 3473/1, 3494/4, 3468, 3457/1, 4263/1, 4268/17, 3442/29, 3439/12, 3438/6, 3438/3, 3438/1, 3437/36, 3691/1, 3493/2 a E KN 5504/1, 4424, 4430/1, 5666/6, 5666/5, 5503, 5664/34, 4420/1 v katastrálnom území Bardejov 21.03.2023 pdf
  február    
28.02.2023 Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie k ústnemu konaniu podľa § 80 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov na stavbu „Prístavba balkónov“ – obytný blok C 13, ul. Nábrežná 20 – byt č. 16, 1. poschodie, č. vchodu 20 15.03.2023 pdf
15.02.2023 Stavebné povolenie na stavbu „Prístavba balkóna – obytný blok K, dom 4900, vchod č. 8“ Nový Sad 920/8 02.03.2023 pdf
10.02.2023 Upovedomenie o podaní odvolania § 56 (57) zákona č. 71/1967 Zb o správnom konaní „Kúpeľné ubytovacie zariadenie Boutique apartments“ č. ŽP 4292/2022 - ZM zo dňa 28.11.2022 27.02.2023 pdf
  január    
18.01.2023 Zmena nedokončenej stavby „Bytový dom - balkón“ umiestnenej na pozemku parc. č. C KN 293 vedenom na LV č. 11048, stavba so súpisným číslom 863, vedená na LV č. 8037 obytný blok C 13, vchod číslo 21, 2. poschodie, byt č. 33 na ulici Nábrežná v Bardejove v katastrálnom území Bardejov  02.02.2023  pdf
17.01.2023 Kolaudačné rozhodnutie na stavbu "Balkón - zmena stavby - prístavba balkóna - bytový dom č. 34" ul. Fučíkova 01.02.2023 pdf
11.01.2023 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "PRELOŽKA STL PRÍPOJKY (PREDLŽENIE)“ na pozemku parc. č. C KN 4886/433 25.01.2023 pdf
05.01.2023 Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Kúpeľné ubytovacie zariadenie BOUTIQUE APARTMENS“ 20.01.2023 pdf pdf

 

2022

dátum názov doručenie dokument
december
21.12.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávaniapodľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Vybudovanie IS v novej IBV, lokalita Družba pri kotolni“ na pozemku parc. č. C KN 6594; 6588/1; 6588/4; 6537/2; 6536/1; 6537/1; 6538; ... – líniová stavba 05.01.2023 pdf
20.12.2022 Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie k ústnemu konaniu podľa § 80 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov na stavbu „BARDEJOV – úprava V458_V387_zriadenie DTS" – líniová stavba na pozemkoch parc. č. C KN 3454/1, C KN 3490/1, C KN 3490/25, C KN 3256/1, C KN 3455/1, C KN 3454/1, C KN 3452/2, C KN 3441/6, C KN 3441/6, C KN 3442/34, C KN 3457/1, C KN 3472/2, E KN 5664/34, E KN 5503, E KN 4420/1, E KN 5504/1, E KN 4424, E KN 4430/1, E KN 5666/6, E KN 4429, E KN 4428 v katastrálnom území Bardejov. 04.01.2023 pdf
20.12.2022 Stavebné povolenie na stavbu „Vytvorenie dverného otvoru“ v byte obytného bloku H/3, vchod č. 25, byt č. 9, na 4 poschodí na pozemku parc. č. C KN 1184/4 na stavbe „Bytový dom“ so súpisným číslom 1267, vedený na LV č. 7868 v katastrálnom území Bardejov. 04.01.2023 pdf
16.12.2022 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "BARDEJOV – úprava MTR 204 (D6) - DO“ – líniová stavba 02.01.2023 pdfpdf
15.12.2022 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "BARDEJOV – úprava MTR 404 - DO“ – líniová stavba 30.12.2022 pdf
14.12.2022 Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie k ústnemu konaniu podľa § 80 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov „Obnova obalových konštrukcií bytového domu, ul. Pod papierňou č. 55 – C3, Bardejov“ – zmena stavby 29.12.2022 pdf
14.12.2022 Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie k ústnemu konaniu podľa § 80 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov „Obnova obalových konštrukcií bytového domu, ul. Pod papierňou č. 56 – C2, Bardejov“ – zmena stavby 29.12.2022 pdf
14.12.2022 Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie k ústnemu konaniu podľa § 80 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov „Obnova obalových konštrukcií bytového domu, ul. Pod papierňou č. 57 – C1, Bardejov“ – zmena stavby 29.12.2022 pdf
november
02.11.2022 Stavebné povolenie na stavbu "Garáže“ na pozemkoch parc. č. C KN 4886/430 a C KN 4886/431 vedených na LV č. 17339 v katastrálnom území Bardejov. 16.11.2022 pdf
02.11.2022 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "BARDEJOV, DLHÁ LÚKA 8RD - NN“ – líniová stavba" doplnenie 16.11.2022 pdf
október
31.10.2022 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "BARDEJOV, DLHÁ LÚKA 8RD - NN“ – líniová stavba" 15.11.2022

pdfpdf

31.10.2022 Oboznámenie sa s podkladmi rozhodnutia a uplatnenie práva 15.11.2022 pdf
24.10.2022 Upovedomenie o podaní odvolania § 56 (57) zákona č. 71/1967 Zb o správnom konaní 16.11.2022 pdf
17.10.2022 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov „Bardejov – napojenie vrtov MO II. Na ČS, vrt HM - 1“ – líniová stavba 02.11.2022 pdf
13.10.2022 ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY „Zborov - úprava VN vedenia - SOK“ – líniová stavba 02.11.2022 pdf
13.10.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním "Vytvorenie dverného otvoru“ v byte obytného bloku H/, vchod č. 25, byt č. 9, na 4 poschodí na pozemku parc. č. C KN 1184/4 na stavbe „Bytový dom“ so súpisným číslom 1267, vedený na LV č. 7868 v katastrálnom území Bardejov 02.11.2022 pdf
07.10.2022 Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie k ústnemu konaniu podľa § 80 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov na stavbu „Balkón – zmena stavby – prístavba balkóna – bytový dom č.34“ 24.10.2022 pdf
06.10.2022 Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním „2x Garáž“ na pozemkoch parc. č. C KN 4886/430 a par. č. C KN 4886/431 21.10.2022 pdf
 04.10.2022  Stavebné povolenie na stavbu „Bardejov, ZO Koligrunt – VN, TS, NN_7155/2021_N“ – líniová stavba  19.10.2022  pdf
04.10.2022 ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY „BARDEJOVSKÁ NOVÁ VES – ulice Záhradná, Potočná, Čerešňová – úprava časti NN siete“ – líniová stavba 19.10.2022 pdfpdf
september
30.09.2022 Stavebné povolenie na stavbu „Prístavba balkóna“ – obytný blok 13 A – byt č. 13, 2. poschodie, č. vchodu 22 na pozemku parc. č. C KN 292 vedenom na LV č. 7855 stavba so súpisným číslom 864 vedená na LV č. 11035 v katastrálnom území Bardejov 15.10.2022 pdf
30.09.2022 Územné rozhodnutie stavebnej uzávery, ktorého predmetom sú pozemky v katastrálnom území Bardejov ( lokalita Bardejovské Kúpele) a to pozemky registra CKN parcelné čísla: C KN č. 4117/3, 4145/13, 4117/4, 4117/6, 4145/45, 4145/74, 4145/75, 4145/22,4145/21, 4145/24, 4147/5, 4145/20, 4147/4, 4145/19, 4145/60; 4145/18, 4145/61, 4147/2^4145/44, 4145/17, 4145/46, 4145/54, 4147/1, 4145/43, 4147/8, 4145/26, 4147/9, 4145/47, 4145/50, 4145/35, 4145/32, 4145/29, 4145/77, 4145/91, 4226/21, 4226/22, 4145/16, 4145/55, 4145/56, 4145/30, 4145/64, 4145/73, 4145/65, 4145/49, 4145/15, 4145/63, 4145/67, 4147/10, 4226/11, 4226/13, 4226/21, 4145/66, 4145/41 a 4145/69, 4145/80, 4145/81, 4145/84. 15.10.2022 pdf
28.09.2022 Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení (odstránení) stavby podľa § 88 a § 88a stavebného zákona a nariadení ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním „Prístavba balkóna“ na obj. súpisné číslo 920, vedený na LV č. 8393 a na pozemku parc. č. C KN 543, Obytný blok K, dom 4900, ul. Nový sad, vchod 8, prízemie, byt č. 9, vedený na LV č. 11 182 v katastrálnom území Bardejov. 13.10.2022 pdf
13.09.2022 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov „Kúpeľné ubytovacie zariadenie BOUTIQUE APARTMENS“ 27.09.2022 pdf
13.09.2022 Rozhodnutie o umiestnení stavby „Záhradky, chaty Bardejov KIRA“ – líniová stavba 27.09.2022 pdfpdfpdfpdf
12.09.2022 Rozhodnutie o umiestnení stavby „BARDEJOV – úprava TS0001-0524 STS“ – líniová stavba 26.09.2022

pdf

pdf

06.09.2022 Stavebné povolenie podľa § 62 a § 63 stavebného zákona "Stavebné úpravy v byte obytného domu“, byt č. 20, na 3 poschodí na pozemku parc. č. C KN 2070/3 na stavbe „Bytový dom“ so súpisným číslom 566, vedený na LV č. 8662 v katastrálnom území Bardejov 21.09.2022 pdf
august
 24.08.2022 Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie k ústnemu konaniu podľa § 80 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebon poriadku v znení neskorších predpisov - „Prístavba balkóna“ – obytný blok C 13 – byt č. 21, 2. poschodie, č. vchodu 20 na pozemku parc. č. C KN 293 vedenom na LV č. 11048 stavba so súpisným číslom 863 vedená na LV č. 8037 v katastrálnom území Bardejov"  12.09.2022 pdf
júl
 14.07.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním "Stavebné úpravy v byte obytného domu“, byt č. 20, na 3 poschodí na pozemku parc. č. C KN 2070/3 na stavbe „Bytový dom“ so súpisným číslom 566, vedený na LV č. 8662 v katastrálnom území Bardejov  29.07.2022 pdf
 14.07.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Prístavba balkóna" - obytný blok 13 A , byt č. 13, 2. poschodie, vchod č. 22  29.07.2022 pdf
12.07.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Bardejov, ZO Koligrunt – VN, TS, NN_7155/2021_N“ – líniová stavba  27.07.2022 pdf
12.07.2022 Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov „BARDEJOV – úprava TS0001-0524 STS“ – líniová stavba  27.07.2022 pdf
12.07.2022 Oznámenie o začatí územného konania a nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov „BARDEJOVSKÁ NOVÁ VES – ulice Záhradná, Potočná, Čerešňová – úprava časti NN siete“ – líniová stavba  27.07.2022 pdf
12.07.2022 Rozhodnutie o umiestnení stavby „Rekreačná chata“ 27.07.2022 pdf
jún
16.06.2022 Rozhodnutie o povolení stavby „Balkón – zmena stavby – prístavba balkóna“ – obytný blok 20 – byt č. 20, 4. NP, č. vchodu 34 - Fučíkova ul. 01.07.2022 pdf
15.06.2022 Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho konania "Revitalizácia sídliska Obrancov mieru III. etapa, Bardejov“ 29.06.2022 pdf
15.06.2022 Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho konania "Revitalizácia sídliska Obrancov mieru II. etapa, Bardejov“ 29.06.2022 pdf
apríl
19.04.2022 Oznámenie o začatí územného konania a upustení od ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Záhradky, chaty Bardejov KIRA – VN, DTS, NN, OEZ“ – líniová stavba 04.05.2022 pdfpdfpdf
12.04.2022 Oznámenie o začatí územného konania a upustení od ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Rekreačná chata“ na pozemku parc. č. C KN 4887/54 27.04.2022 pdfpdf
12.04.2022 Rozhodnutie o povolení stavby „Prístavba balkónov“ – obytný blok C 13 – byt č. 16, 1. poschodie, č. vchodu 20 - Nábrežná 863/20 27.04.2022 pdf
marec
29.03.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Balkón – zmena stavby – prístavba balkóna – bytový dom č.34“ – obytný dom ul. Fučíkova  vchod č. 34, byt č. 20, 4. NP 25.04.2022 pdf
24.03.2022 Oznámenie o začatí územného konania o stavebnej uzávere a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Navrhovateľ „BARDEJOVSKÉ Kúpele a.s., 086 31 Bardejovské Kúpele, IČO: 36 168 301 v zastúpení: JUDr. Ing. Jaroslav Komora – predseda predstavenstva a.s. a Helena Bačová – člen predstavenstva a.s. podal dňa   08.10.2021 návrh o vydanie územného rozhodnutia o stavebnej uzávere na pozemkoch par. č. C KN č. 4117/3, 4145/13, 4117/4, 4117/6, 4145/45, 4145/74, 4145/75, 4145/22,4145/21, 4145/24, 4147/5, 4145/20, 4147/4, 4145/19, 4145/60; 4145/18, 4145/61, 4147/2^4145/44, 4145/17, 4145/46, 4145/54, 4147/1, 4145/43, 4147/8, 4145/26, 4147/9, 4145/47, 4145/50, 4145/35, 4145/32, 4145/29, 4145/77, 4145/91, 4226/21, 4226/22, 4145/16, 4145/55, 4145/56, 4145/30, 4145/64, 4145/73, 4145/65, 4145/49, 4145/15, 4145/63, 4145/67, 4147/10, 4226/11, 4226/13, 4226/21, 4145/66, 4145/41 a 4145/69, 4145/80, 4145/81, 4145/84.v katastrálnom území Bardejov, v severnej časti Bardejovských Kúpeľov, medzi jazierkom „Dobrý les“ a Kúpeľno – liečebným ústavom Ministerstva vnútra SR, po hrebeň Ostrej hôrky. 08.04.2022 pdfpdf
17.03.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Prístavba balkónov“ – obytný blok C 13 – byt č. 16, 1. poschodie, č. vchodu 20 -  ul. Nábrežná 863/20 01.04.2022 pdf
17.03.2022 Rozhodnutie o povolení stavby "Prístavba balkóna“ – obytný blok C 13 – byt č. 21, 2. poschodie, č. vchodu 20 - Nábrežná 863/20 01.04.2022 pdf
10.03.2022 Oznámenie o začatí územného konania a nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov „Zborov — úprava VN vedenia - SOK“ - líniová stavba  26.03.2022 pdf
február
22.02.2022 Upovedomenie o predložení odvolania odvolaciemu orgánu na stavbu  "IBV Tehlená Bardejov"   pdf
16.02.2022 Upovedomenie o predložení protestu prokurátora odvolaciemu orgánu 04.03.2022 pdf
15.02.2022 Upovedomenie o predložení odvolania odvolaciemu orgánu 03.03.2022 pdf
07.02.2022 Oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavbu "Obnova obalových konštrukcií bytového domu C, Slovenská 12,13,14,15,16,17"- zmena stavby 22.02.2022 pdf
03.02.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov „IBV2 Dlhá Lúka – SO01 VN prípojka; SO02 Nová DTS; SO03 Rozšírenie NN siete a SO04 Odberné elektrické zariadenie“ – líniová stavba 18.02.2022

 pdfpdfpdfpdf

január
31.01.2022 Rozhodnutie o umiestnení stavby „Bardejov, ZO Koligrunt – VN, TS, NN_7155/2021_N“ – líniová stavba 14.02.2022 pdfpdfpdf
26.01.2022 Rozhodnutie Okresného úradu Prešov podľa § 59 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zrušuje a vracia na nové prejednanie rozhodnutie mesta Bardejov č. ŽP 2452/2020 zo dňa 26.07.2021 na stavbu „Prístavba balkónay – obytný blok K, dopm 4900, vchod č. 8“ ul. Nový Sad 8 10.02.2022 pdf
19.01.2022 Protest prokurátora proti rozhudnutiu Mesta Bardejov č. ŽP 2018/06517 03.02.2022 pdfpdf
11.01.2022 Upovedomenie o podaní odvolania v zmysle § 56 (57) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti vydanému rozhodnutiu o umiestnení stavby "I/77Bardejov – Bardejovské Kúpele" 02.02.2022 pdf
04.01.2022 Oznámenie o začatí územného konania a upustení od ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov „IBV Dlhá Lúka inžinierske siete – Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie na parcelách č. C KN C KN 1150/1, 1266/2, 1266/" 19.01.2022 pdf

 

2021

dátum názov doručenie dokument
december
23.12.2021 Rozhodnutie o umiestnení stavby „Vybudovanie kanalizačnej prípojky SeS Bardejov, Prešovská cesta"
08.01.2022 pdfpdf
21.12.2021 Predĺženie lehoty na vykonanie úkonu „Rekreačná chata“
06.01.2022 pdf
17.12.2021 Rozhodnutie o povolení stavbu „Balkón – zmena stavby – prístavba balkóna – bytový dom vchod č. 41“ Fučíkova 41
03.01.2022 pdf
16.12.2021 Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, odbor výstavby a bytovej polityky "HV prípojka a OST - MEDIC PARK"
31.12.2021 pdf
13.12.2021 Rozhodnutie o poviolení stavbu „BARDEJOV – úprava V459 k TS OUNZ Bardejov“ – líniová stavba
28.12.2021 pdf
02.12.2021 Upovedomenie o podaní odvolania v zmysle § 56 (57) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti vydanému rozhodnutiu o umiestnení stavby "IBV Tehelná Bardejov"
28.12.2021 pdfpdfpdf
november
30.11.2021 Rozhodnutie o umiestení stavby "I/77 Bardejov – Bardejovské Kúpele“ - líniová stavba
15.12.2021 pdf
24.11.2021 Oznámenie o začatí územného konania a upustení od ústneho pojednávania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov „Bardejov, ZO Koligrun - VN, TS, NN_7155/2021_N“ - líniová stavba
09.12.2021 pdfpdfpdf
23.11.2021 Oznámenie o začatí územného konania a upustení od ústneho pojednávania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov „Vybudovanie kanalizačnej prípojky SeS Bardejov, Prešovská cesta“ - líniová stavba
08.12.2021 pdfpdf
12.11.2021 Oznámenie o začatí územného konania a upustení od ústneho pojednávania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov „Rekreačná chata“
29.11.2021 pdfpdf
11.11.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "BARDEJOV – úprava V459 k TS OUNZ Bardejov“ – líniová stavba
26.11.2021 pdf
október
01.10.2021 Rozhodnutie o umiestení stavby "IBV Tehelná Bardejov" - líniová stavba
18.10.2021 pdfpdf
01.10.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Balkón - zmena stavby - prístavba balkóna - bytový dom č. 41" -  ul. Fučíkova 974/41
26.10.2021 pdf
september
21.09.2021 Rozhodnutie o umiestení stavby "FTTH_BJ_IBV_PIESKY_Dlhá Lúka prekládka" - telekomuunikačná stavba - líniová stavba
06.10.2021 pdfpdf
20.09.2021 Rozhodnutie o umiestení stavby "Vybudovanie IS v novej IBV, lokalita Družba pri kotolni "
05.10.2021 pdfpdf
august
25.08.2021 Odvolanie proti rozhodnutiu obce Sveržov, ako príslušnému stavebnému úradu, č. 500/2019/808/Ha211-03 zmena stavby "Obnova obalových konštrukcií bytového domu, ul. Komenského č. 28, 29, 30, 31, 32, 33 Bardejov"
10.09.2021 pdf
16.08.2021 Rozhodnutie o umiestení stavby "IBV 2 Dlhá Lúka" - líniová stavba
31.08.2021 pdf
16.08.2021 Rozhodnutie o povolení stavby "Prístavba balkóna - obytný blok K, dom 4900, vchod č. 8" Nový sad 8
31.08.2021 pdf
12.08.2021 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov -
„FTTH_BJ_IBV_Piesky_Dlhá Lúka - prekládka“ - líniová stavba
27.08.2021 pdfpdf
11.08.2021 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov -
„Vybudovanie IS v novej IBV, lokalita Družba pri kotolni“ - líniová stavba (elektro, voda, kanál, plyn, vjazd)
26.08.2021 pdf
júl
27.07.2021 ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY „INS_B2B_FTTx_BJ _ Bardejov_Štefánikova I. etapa“ - telekomunikačná stavba - líniová stavba
11.08.2021 pdfpdf
23.07.2021 ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY „F2BTS Bardejovská Zábava 1140Ko“ - líniová stavba - líniová stavba
09.08.2021 pdfpdf
23.07.2021 Rozhodnutie podľa § 88a ods. 4 stavebného zákona "HALA MORE PRIEMYSELNÁ ULICA BARDEJOV SO-01 ÚPRAVA DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY, SO 02 ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE" - líniová stavba
09.08.2021 pdf
22.07.2021 Rozhodnutie o umiestnení stavby „INS_B2B_FTTx_BJ _ Bardejov_Priemyselná II“ - telekomunikačná - líniová stavba
06.08.2021 pdfpdf
20.07.2021 Rozhodnutie o umiestnení stavby „BARDEJOV – úprava V459 k TS OUNZ Bardejov“ - líniová stavba
04.08.2021 pdfpdf
13.07.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Obnova obalových konštrukcií bytového domu a výmena výťahov" - zmena stavby, bytový dom blok E ul. Podpapierňou 33 a 34
28.07.2021 pdf
jún
23.06.2021 Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení (odstránení) nepovolenej stavby a nariadenie ústeho pojednávania v zmysle § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a ods. 1 a 7 stavebného - „HALA MORE PRIEMYSELNÁ ULICA BARDEJOV SO-01 ÚPRAVA DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY, SO 02 ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE“ – líniová stavba
08.07.2021 pdfpdf
21.06.2021 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov -
„INS_B2B_FTTx_BJ_Bardejov_Štefánikova I.etapa“. - líniová stavba
06.07.2021 pdfpdf
21.06.2021 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov -
„F2BTS Bardejovská Zábava 1140Ko“ - líniová stavba
06.07.2021 pdfpdf
17.06.2021 Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení (odstránení) nepovolenej stavby a výzva na predloženie dokladov v zmysle § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a ods. 1 a 7 stavebného - „HALA MORE PRIEMYSELNÁ ULICA BARDEJOV SO-01 ÚPRAVA DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY, SO 02 ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE“ – líniová stavba
02.07.2021 pdf
16.06.2021 Zastavenie konania v zmysle § 35 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - „HALA MORE PRIEMYSELNÁ ULICA BARDEJOV SO-01 ÚPRAVA DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY, SO 02 ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE“ – líniová stavba
01.07.2021 pdf
15.06.2021 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov -
„IBV 2 Dlhá Lúka – výstavba novej distribučnej trafostanice, VN-22kV prípojky, nové distribučné NN vedenie a odberné elektrické zariadenie“ na pozemkoch parc. č. C KN 1150/1, CKN 1148/1, CKN1266/9,CKN 1266/7, CKN 1266/6, CKN 1266/2, ........ - líniová stavba v katastrálnom území Dlhá Lúka
30.06.2021 pdf
10.06.2021 Rozhodnutie o umiestnení stavby "INS_FTTH_BJ_Bardejovská Nová Ves" - telekomunikačná stavba - líniová stavba
25.06.2021 pdf
07.06.2021 Rozhodnutie o odvolaní k stavbe "Čerpacia stanica pohonných látok Bardejov"
22.06.2021 pdf
máj
31.05.2021 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - „BARDEJOV – úprava V459 k TS OUNZ Bardejov" – líniová stavba
14.06.2021 pdf
28.05.2021 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - „HALA MORE PRIEMYSELNÁ ULICA BARDEJOV SO-01 ÚPRAVA DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY, SO 02 ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE“ – líniová stavba
11.06.2021 pdf
apríl
26.04.2021 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - „IBV Tehelná“- SO 2.01 Verejné komunikácie a spevnené plochy, SO 3.01 Kanalizácia splašková, SO 3.02 Kanalizácia dažďová, SO 4.01 Vodovodný rozvod, SO 5.01 Prípojka VN a trafostanica 22/0,4kV VN prípojka, SO 5.02 Rozvody NN, SO 5.03 Verejné osvetlenie, SO 5.04 Odberné elektrické zariadenia, SO 5.05 Prekládka NN, SO 6.01 Plynovod, SO 7.01 Dátové rozvody a SO 1.01-1.28 Rodinné domy
11.05.2021 pdf
13.04.2021 Rozhodnutie o povolení stavby "Rozšírenie NN siete Bardejov, Priemyselná ul." líniová stavba
29.04.2021 pdf
09.04.2021 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "INS_B2B_BJ_Bardejov_Priemyselná II" - líniová stavba
26.04.2021 pdfpdf
09.04.2021 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "INS_FTTH_BJ_Bardejovská Nová ves" - líniová stavba
26.04.2021 pdfpdf
marec
29.03.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Balkón – zmena stavby – prístavba balkóna – bytový dom č.11"
06.05.2021 pdf
22.03.2021 Upovedomenie účastníkov konania v zmysle § 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, že proti vydanému dodatočnému povoleniu stavby spojenému s kolaudáciou stavby „Čerpacia stanica pohonných látok Bardejov" bolo podané odvolanie
06.04.2021 pdf
15.03.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Rozšírenie NN siete, Bardejov, Priemyselná ul." - líniová stavba
31.03.2021 pdf
február
15.02.2021 Rozhodnutie podľa § 88a ods. 7 a ods. 9 stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby v konaní spojenom s kolaudačným konaním - „Čerpacia stanica pohonných látok Bardejov“
02.03.2021 pdf
január
12.01.2021 Konanie podľa §88 a § 88a stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby v konaní spojenom s kolaudačným konaním "Čerpacia stanica pohonných látok Bardejov“
27.01.2021 pdf

 

2020

dátum názov doručenie dokument
december
10.12.2020 Oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavbu "Zateplenie obvodového plášťa - Bytový dom A-15 na ul. L. Novomeského 9, 120, 11, sídl. Vinbarg Bardejov" - zmena stavby  25.12.2020 pdf
november
24.11.2020 Konanie podľa §88 a § 88a stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby v konaní spojenom s kolaudačným konaním "Čerpacia stanica pohonných látok Bardejov“ - oznámenie  08.12.2020 pdf
13.11.2020 Rozhodnutie o využívaní územia podľa § 39b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "Parčík - Bardejovská Nová ves"  28.11.2020 pdf
október
08.10.2020 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "Parčík - Bardejovská Nová ves"  23.10.2020 pdf
september
25.09.2020 Rozhodnutie o umiestnení stavby "Verejnej telekomunikačnej siete novej generácie" /VTS NG/"  10.10.2020 pdf
14.09.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania "Prístavba balkóna" Nový Sad 8, byt č. 9  29.09.2020 pdf
14.09.2020 Rozhodnutie o povolení stavby "Bytový dom -balkón" Nábrežná 19, byt č. 5  29.09.2020 pdf
14.09.2020 Rozhodnutie o povolení stavby "Bytový dom -balkón" Nábrežná 21, byt č. 33  29.09.2020 pdf
10.09.2020 Rozhodnutie o umiestnení stavby "FTTH_BJ_KBV_Vinbarg" - telekomunikačná stavba  25.09.2020 pdf
09.09.2020 Rozhodnutie o umiestnení stavby "INS_FTTH_BJ_Dlhá Lúka" - telekomunikačná stavba  24.09.2020 pdf
07.09.2020 Rozhodnutie o umiestnení stavby - "INS_FTTH_BJ_Bardejovské Kúpele“ – líniová stavba  02.10.2020 pdf
02.09.2020 Rozhodnutie o umiestnení stavby "Optická trasa pre pripojenie stožiaru TOWECOM a.s., Stebnícka Magura na optickú sieť Orange a.s." - líniová stavba  18.09.2020 pdf
august
26.08.2020 Rozhodnutie o umiestnení stavby „ROZŠÍRENIE NN SIETE BARDEJOV, PRIEMYSELNÁ ulica“ – líniová stavba  11.09.2020 pdf
júl
28.07.2020 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "INS_FTTH_BJ_Bardejovské Kúpele“ – líniová stavba  12.08.2020 pdfpdf
28.07.2020 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "FTTH_BJ_KBV_Vinbarg“ – líniová stavba  12.08.2020 pdfpdf
28.07.2020 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "INS_FTTH_BJ_Dlhá Lúka“ – líniová stavba  12.08.2020 pdfpdf
27.07.2020 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "Optická trasa na pripojenie stožiara Towercom a.s. Stebnícka Magura na optickú sieť Orange Slovensko a.s.“ – líniová stavba  11.08.2020 pdfpdf
21.07.2020 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "ROZŠÍRENIE NN SIETE BARDEJOV, PRIEMYSELNÁ ulica“ – líniová stavba  05.08.2020 pdfpdf
14.07.2020 Konanie podľa §88 a § 88a stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby v konaní spojenom s kolaudačným konaním "Čerpacia stanica pohonných látok Bardejov“ - oznámenie  30.07.2020 pdf
jún
04.06.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Bytový dom -  balkón - zmena stavby" - obytný  blok C13 - ul. Nábrežná 19, byt 5  19.06.2020 pdf
04.06.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Bytový dom -  balkón - zmena stavby" - obytný  blok C13 - ul. Nábrežná 21, byt 33  19.06.2020 pdf
máj
27.05.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Bardejov - úporava V458-V387_zriadenie DTS" - líniová stavba  27.05.2020 pdf
apríl
27.04.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Zateplenie obvodového plášťa" - obytný  blok A-15 - ul. L. Novomestského  27.04.2020 pdf
február
20.02.2020 Stavebné povolenie na stavbu "Preložka VN 387 vedenia " - líniová stavba  09.03.2020 pdf
január
28.01.2020 Upovedomenie o predložení odvolania odvolaciemu orgánu proti rozhodnutiu o umiestnení stavby "Rekreačná chata"  12.02.2020 pdf
27.01.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov na stavbu "Areál za OC - komunikácie a IS " SO - 02 Nová VN prípojka a DTS - líniová stavba  13.02.2020 pdf
23.01.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov na stavbu "Preložka VN 387 vedenia " - líniová stavba  07.02.2020 pdf
23.01.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov na stavbu "Preložka VN 387 vedenia " - líniová stavba  07.02.2020 pdf

 

2019

dátum názov doručenie dokument
december
27.12.2019 Konanie podľa §88 a § 88a stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby v konaní spojenom s kolaudačným konaním "Čerpacia stanica pohonných látok Bardejov“ - oznámenie  13.01.2020 pdf
05.12.2019 Zmena nedokončenej stavby "Odstránenie systémových porúch zateplením obvodového plášťa bytového  domu A-5 sídl. Vínbarg - zmena stavby" - Rekonštrukcia lóggi výmenou oceľového zábradlia za murované  19.12.2019 pdf
05.12.2019 Stavebné povolenie "Sanácia balkónov bytového domu 12-A " - zmena stavby, ul. Nábrežná 17, 18  19.12.2019 pdf
01.12.2019 Upovedomenie o podaní odvolania proti rozhodnutiu o umiestbnení stavby "Rekreačná chata"  16.12.2019 pdf
november
19.11.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Bytový dom - prístavba balkóna" - obytný  blok C - ul. Slovenská 12, 13, 16 a 17  12.12.2019 pdf
16.11.2019 Rozhodnutie o umiestnení stavby "FTTH_BJ_KBV_Na starom kúpalisku" - rozšírenie siete - telekomunikačná stavba  02.12.2019 pdf
05.11.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Sanácia balkónov bytového domu 12-A " - zmena stavby, ul. Nábrežná  19.11.2019 pdf
05.11.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Odstránenie systémových porúch zateplením obvodového plášťa bytového domu A-5 sísl. Vinbarg - rekonštrukcia loggie výmenou oceľového zábradlia za murované" - zmena stavby, ul. A. Svianteka  19.11.2019 pdf
október
29.10.2019 ROZHODNUTIE Okresného úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja schvvaľuje "Plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže - BJ/004/Bardejov - areál podniku JAS - SK/EZ/BJ/23"  13.11.2019 pdf
18.10.2019 Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby "FTTH_BJ_KBV_Na starom kúpalisku" - rozšírenie siete - telekomunikačná stavba  04.11.2019 pdf
01.10.2019 Rozhodnutie o umiestnení stavby "FTTH_BJ_KBV_Landberg" - rozšírenie siete - telekomunikačná stavba  15.10.2019 pdf
september
16.09.2019 Rozhodnutie o povolení stavby " IBV Bardejovská Nová Ves - IS" SO 01 VN prípojka, SO 02 distribučná trafostanica, SO 03 rozšírenie distribučnej sústavy, SO 04 odberné el. zariadenie  01.10.2019 pdf
11.09.2019 Verejná vyhláška Rozhodnutie OU-PO-OVBP2-20196/38179/101553/ŠSS-FA  stavba "Čerpacia stanica pohonných látok Bardejov"  26.09.2019 pdf
august
22.08.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "IBV Bardejovská Nová Ves" VN prípojka, DTS, RD N sústavy a OEZ - líniová stavba  06.09.2019 pdf
19.08.2019 Rozhodnutie o umiestnení stavby - "Oporný a vytýčovací bod nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete O2 Slovakia - 74565/BJBNV"" - telekomunikačná líniová stavba  03.09.2019 pdf
júl
29.07.2019 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "FTTH_BJ_KBV_Landberg- rozšírenie siete" - líniová stavba  13.08.2019 pdf
26.07.2019 Rozhodnutie o umiestnení stavby " IBV Bardejovská Nová Ves" SO 01 VN prípojka, SO 02 distribučná trafostanica, SO 03 rozšírenie distribučnej sústavy, SO 04 odberné el. zariadenie  09.08.2019 pdf
29.07.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavbu "Obnova obalových konštrukcií bytového domu ulica Partizánska 25,26 - blok H/3, Bardejov" - zmena stavby  13.08.2019 pdf
29.07.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Prístavba balkóna " - zmena stavby, ul. Fučíková č. 36, byt č.3  13.08.2019 pdf
29.07.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Prístavba balkóna " - zmena stavby, ul. Fučíková č. 35, byt č.13  13.08.2019 pdf
23.07.2019 Oznámenie o začatí územného konania   "Rekreačná chata" na pozemku parc. č. CKN 4887/54 v k.ú. Bardejov  07.08.2019 pdf
16.07.2019 Oznámenie o začatí územného konania  na umiestnenie stavby "Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete O2 Slovakia - 71565/BJBNV" - líniová stavba  31.07.2019 pdf
03.07.2019 Oznámenie o začatí územného konania  na umiestnenie stavby "IBV Bardejovská Nová Ves" - IS EN - líniová stavba  18.07.2019 pdf
jún
26.06.2019 Upovedomenie o podaní odvolania  proti rothodnutiz o vydaní dodatočného povolenia stavby spojeného s kolaudáciou stavby "Čerpacia stanica pohonných látok Bardejov"  10.07.2019 pdf
20.06.2019 Územné rozhodnutie na stavbu „Areál za OC, komunikácie a IS“ - líniová stavba  08.07.2019 pdf
20.06.2019 Kolaudačné rozhodnutie na stavbu "Obnova obalových konštrukcií bytového domu Gorlická 15, 16, 17, Bardejov - zmena stavby"  08.07.2019 pdf
20.06.2019 Kolaudačné odnutie na stavbu "Obnova obalových konštrukcií bytového domu ul. Wolkerova 4,5,6 - G2, Bardejov" - zmena stavby  08.07.2019 pdf
10.06.2019 Okresný úrad Prešov - Zrušenie rozhodnuia na stavbu "Obnova obalových konštrukcií bytového domu, ul. Komenského č. 28,29,30,31,32,33, Bardejov" - zmena stavby.  25.06.2019 pdf
máj
27.05.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavbu :  "Telekomunikačná stavba - vysielač - Dlhá Lúka, Telekomunikačný stĺp premikrovlné internetové pripojenie 5GHz " - telekomunikačná líniová stavba  10.06.2019 pdf
27.05.2019 Rozhodnutie  o dodatočnom povolení stavby v konaní spojenom s kolaudačným konaním - „Čerpacia stanica pohonných látok Bardejov“  10.06.2019 pdf
13.05.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavbu "Obnova obalových konštrukcií bytového domu Gorlická 15, 16, 17, Bardejov - zmena stavby"  28.05.2019 pdf
13.05.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavbu "Obnova obalových konštrukcií bytového domu ul. Wolkerova 4,5,6 - G2, Bardejov" - zmena stavby  28.05.2019 pdf
apríl
30.04.2019 Upovedomenie o predložení odvolania  odvolaciemu orgánu  na stavbu "Obnova obalových konštrukcií bytového domu, ul. Komenského č. 28,29,30,31,32,33, Bardejov" - zmena stavby.  30.04.2019 pdf
03.04.2019 Upovedomenie o podaní odvolania  a oznámenia  doplňujúceho konania v zmysle § 56 (57) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na stavbu "Obnova obalových konštrukcií bytového domu, ul. Komenského č. 28,29,30,31,32,33, Bardejov" - zmena stavby.  18.04.2019 pdf
02.04.2019 Rozhodnutie o umiestnení stavby - "INS_FTTH_Bardejov- Pod lipkou " - telekomunikačná líniová stavba  17.04.2019 pdf
marec
01.03.2019 Rozhodnutie o umiestnení stavby - "INS_FTTH_BJ_00_Bardejov_Dlhý rad " - telekomunikačná líniová stavba  15.03.2019 pdf
01.03.2019 Rozhodnutie o umiestnení stavby - "INS_FTTH_BJ_00_Bardejov-Družstevná" - telekomunikačná líniová stavba  15.03.2019 pdf
01.03.2019 Stavebné povolenie postupom podľa § 60 a §60 stavba "Obnova obalových konštrukcií bytového domu, ul. Komenského č. 28, 29, 30, 31, 32, 33, Bardejov" - zmena stavby  15.03.2019 pdf
01.03.2019 Rozhodnutie o umiestnení stavby - "INS_FTTH_BJ_Bardejov_Moliterka" - telekomunikačná líniová stavba  15.03.2019 pdf
február
27.02.2019 Rozhodnutie o umiestnení stavby - "INS_FTTH_BJ_BARD 00 Bardejov Vinbarg" - telekomunikačná líniová stavba  14.03.2019 pdf
27.02.2019 Rozhodnutie o umiestnení stavby - "INS_FTTH_BJ_Bardejov_Andraščíkova" - telekomunikačná líniová stavba  14.03.2019 pdf
26.02.2019 Rozhodnutie o umiestnení stavby - "INS_FTTH_BJ_Bardejov_Homolkova" - telekomunikačná líniová stavba  13.03.2019 pdf
20.02.2019 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "INS_FTTH_BJ_Bard_Bardejov_Pod lipkou"  07.03.2019 pdf
14.02.2019 Rozhodnutie OU Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky o mimoodvolacom konaní  01.03.2019 pdf
08.02.2019 Upovedomenie o podaní odvolania v zmysle § 56 (57) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.  22.02.2019 pdf
január
24.01.2019 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "Rodinný dom" na pozemku parc.CKN č. 4869/628 v k.ú. Bardejov  08.02.2019 pdf
23.01.2019 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "INS_FTTH_BJ_Bard_00_Bardejov_Družstevná"  07.02.2019 pdf
23.01.2019 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "INS_FTTH_BJ_BARD 00 Bardejov-Dlhý rad"  07.02.2019 pdf
23.01.2019 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "INS_FTTH_BJ_BJ BARD 00 Bardejov Vinbarg"  07.02.2019 pdf
23.01.2019 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "INS_FTTH_BJ_Bardejov-Andraščíkova"  07.02.2019 pdf
23.01.2019 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "INF_FTTH_BJ-Homolkova"  07.02.2019 pdf
23.01.2019 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "INS_FTTH_BJ-Bardejov-Moliterka"  07.02.2019 pdf
16.01.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Obnova obalových konštrukcií bytového domu, ul. Komenského č. 28 až 33, Bardejov" - zmena stavby  31.01.2019 pdf
16.01.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Obnova obalových konštrukcií bytového domu, ul. Pod Papierňou č. 56 - C2, Bardejov" - zmena stavby  31.01.2019 pdf
16.01.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Obnova obalových konštrukcií bytového domu, ul. Pod Papierňou č. 55 - C3, Bardejov" - zmena stavby  31.01.2019 pdf
16.01.2019 Rozhodnutie o umiestnení stavby - "Regionálna trasa : Stropkov - Svidník - Bardejov" - líniová stavba  31.01.2019 pdf
16.01.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Obnova obalových konštrukcií bytového domu Z na ul. Přerovská 1, 2 v Bardejov" - zmena stavby  31.01.2019 pdf
16.01.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Obnova obalových konštrukcií bytového domu, ul. Pod Papierňou č. 57 - C1, Bardejov" - zmena stavby  31.01.2019 pdf
16.01.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Obnova obalových konštrukcií bytového domu C, ul. Slovenská 12 až 17, Bardejov" - zmena stavby  31.01.2019 pdf
07.01.2019 Rozhodnutie v súlade s ustanoveniami § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 120, § 88a ods. 7 a ods. 9 stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby v konaní spojenom s kolaudačným konaním - „Čerpacia stanica pohonných látok Bardejov“ – časť SO 08 –   komunikácie a spevnené plochy  22.01.2019 pdf

 

2018

dátum názov doručenie dokument
december
28.12.2018 Oznámenie o začatí územného konania  11.01.2019 pdf
13.12.2018 Oznámenie o začatí konania  28.12.2018 pdf
06.12.2018 Územné rozhodnutie - predĺženie platnosti "I/77 Bardejov - Bardejovské Kúpele - rekonštrukcia" - líniová stavba  21.12.2018 pdf
november
16.11.2018 Rozhodnutie o umiestnení stavby - "Optická metropolitná sieť" - líniová stavba  03.12.2018 pdf
15.11.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Obnova obalových konštrukcií bytového domu, Gorkého  A1 - zmena stavby "  30.11.2018 pdf
06.11.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Obnova obalových konštrukcií bytového dmu D4 - zmena stavby " - Komenského 34, 35, 36, 37  21.11.2018 pdf
06.11.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa  § 88a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov  "Stavebná úprava bytu - prístavba balkóna - bytový dom - zmena stavby"  21.11.2018 pdf
október
23.10.2018 Stavebné povolenie - verejná vyhláška - na stavbu : "IS Pod Špitáľskym"  - TS, VN prípojka a rozvod NN  07.11.2018 pdf
23.10.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavbu "Obnova lodžií bytového domu Pod papierňou A5" - zmena stavby  07.11.2018 pdf
19.10.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "Rozšírenie distribučnej siete na Štefánikovej ul. v Bardejove"  05.11.2018 pdf
september
19.09.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "IS Pod špitáľskym" - TS, VN prípojka a rozvod NN  04.10.2018 pdf
19.09.2018 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "Regionálna trasa : Stropkov - Svidník - Bardejov"  04.10.2018 pdf
07.09.2018 OZNÁMENIE verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania „Realizácia chodníka – ul. Hlavná, Dlhá Lúka“  22.09.2018 pdf
august
28.08.2018 ROZHODNUTIE verejnou vyhláškou o predĺžení platnosti stavebného povolenia - Technická vybavenosť pre zástavbu územia Pod Špitálskym – Bardejovské Kúpele, objekt 101 – 00 Komunikácie  12.09.2018 pdf
15.08.2018 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "Optická metropolitná sieť - Bardejov"  30.08.2018 pdf
15.08.2018 Stavebné povolenie - verejná vyhláška - na stavbu : "PP Bardejovská Nová Ves - Komunikácie a IS" SO 03 nová VN prípojka a DTS, SO 04 NN rozvody, SO 05 odberné elektr. zariadenia, SO 06  VO a rozvody slaboprúdu  30.08.2018 pdf
13.08.2018 Stavebné povolenie - verejná vyhláška - na stavbu : "IBV Dlhá Lúka - Komunikácie a IS" SO 03 VO a rozvody slaboprúdu, SO 04 nová VN prípojka a DTS, SO 05 NN rozvody, SO 06 odberné elektr. zariadenia  28.08.2018 pdf
03.08.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov  18.08.2018 pdf
júl
31.07.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov  15.08.2018 pdf
20.07.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov  03.08.2018 pdf
19.07.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov  03.08.2018 pdf
18.07.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov  02.08.2018 pdf
15.07.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "PP Bardejovská Nová Ves, komunikácie a IS" - SO 03 nová NN prípojka a DTS, SO 04NN rozvody , SO 05 odberné sl. zariadena, SO 06 verejné osvetlenie a rozvody slaboprúdu  30.07.2018 pdf
10.07.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "IBV Dlhá Lúka, komunikácie a IS" - SO 03 verejné osvetlenie a rozvody slaboprúdu, SO 04 nová NN prípojka a DTS, SO 05 NN rozvody, SO 06 odberné sl. zariadena  25.07.2018 pdf
jún
27.06.2018 Konanie podľa §88 a § 88a stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby v konaní spojenom s kolaudačným konaním a  nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním "Čerpacia stanica pohonných látok Bardejov“ - oznámenie  11.07.2018 pdf
01.06.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "Obnova obalových konštrukcií bytového domu ul. Partizánska č. 25, 26 - blok H/3, Bardejov" - zmena stavby  16.06.2018 pdf
máj
29.05.2018 Rozhodnutie o umiestnení stavby - "PP Bardejovská Nová ves, komunikácia a IS" - líniová stavba  12.06.2018 pdf
07.05.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavbu "Obnova obalových konštrukcií bytového domu ulica Bezručova č. 24, 25, 26, 27, 28, 29 - blok D-6, Bardejov" - zmena stavby  22.05.2018 pdf
apríl
17.04.2018 Rozhodnutie o umiestnení stavby - "Záhradkárska oblasť Koligrund - výstavba trafostanice, VN prípojky a NN distr. rozvodov"  02.05.2018 pdf
12.04.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "Zateplenie severného priečelia, náter južného priečelia, rekonštrukcia schodiskových lodžií, rekonštrukcia okapového chodníka a oprava sokla bytového domu D2, ul. Moyzesova , Bardejov"  27.04.2018 pdf
09.04.2018 Rozhodnutie  o umiestnení stavby -  "IBV Dlhá Lúka, Komunikácia a IS" - verejná vyhláška  24.04.2018 pdf
marec
22.03.2018 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.  09.04.2018 pdf
12.03.2018 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.  27.03.2018 pdf
09.03.2018 Upovedomenie o podaní odvolania v zmysle § 56 (57) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.  24.03.2018 pdf
05.03.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavbu "Obnova obalových konštrukcií bytového domu, ul. Komenského 40, 41, 42, 42, 44, 45 - blok D-5, Bardejov" - zmena stavby  20.03.2018 pdf
február
06.02.2018 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "Zahradkárska oblasť Koligrund - výstavba VN prípojky, trafostanice a NN distr rozvodov"  22.02.2018 pdf
05.02.2018 Rozhodnutie v súlade s ustanoveniami § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 120, § 88a ods. 7 a ods. 9 stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby v konaní spojenom s kolaudačným konaním - „Čerpacia stanica pohonných látok Bardejov“ – časť SO 08 –   komunikácie a spevnené plochy  20.02.2018 pdf

 

2017

dátum názov doručenie dokument
december
19.12.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania -  verejna vyhláška - na stavbu : "Rekonštrukcia plynovodov Bardejov, Štefánikova, Za Rajom"  03.01.2018 pdf
18.12.2017 Oznámenie o konaní v súlade s ustanoveniami § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 120, § 88a ods. 7 a ods. 9 stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby v konaní spojenom s kolaudačným konaním - „Čerpacia stanica pohonných látok Bardejov“ – časť SO 08 –   komunikácie a spevnené ploch  02.01.2018 pdf
november
28.11.2017 Rozhodnutie  Ou-PO-OVBP2-2017/40337/111284/ŠSS-KK - verejná vyhláška  13.12.2017 pdf
september
20.09.2017 Oznámenie o začatí koludačného konania Sázavského I3  05.10.2017 pdf
13.09.2017 Oznámenie o začatí územného konania WI-NET s.r.o., Hlavná 8/18, 086 41 Raslavice - Telekomunikačná stavba - Vysielač - Dlhá Lúka  27.09.2017 pdfpdf
august
30.08.2017 Dodatočné stavebné povolenie povolenie spojené s kolaudáciou stavby - verejná vyhláška - na stavbu : "Čerpacia stanica pohonných látok Bardejov  13.09.2017 pdf
28.08.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania -  verejna vyhláška - na stavbu : "Rekonštrukcia loggie výmenou oceľového zábradlia za murované bytového dimu B1"  13.09.2017 pdf
28.08.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania -  verejna vyhláška - na stavbu : "Obnova obalových konštrukcií bytového domu ul. Dlhý rad č. 23,24,25 - blok A1, Bardejov"  13.09.2017 pdf
21.08.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania: "Most   cez  potok Kamenec, Bardejov-mestská čast' Dlhá Lúka,  Dl01 Úprava  miestnych  komunikácií, D201 Most cez  potok Kamenec, D221 Úprava potoka Kamenec, DSOl Osvetlenie mosta", na pozemkoch parc. č. C KN 399/1,  E KN 131 /182 a 131/239 v katastrálnom území Dlhá Lúka.  06.09.2017 pdf
07.08.2017 Stavebné povolenie - verejná vyhláška - na stavbu : "Individuálna bytová výstavba - Tehelná Bardejov - príprava územia"  23.08.2017 pdf
júl
31.07.2017 Stavebné povolenie - verejná vyhláška - na stavbu : "Investičná bytová výstavba - Tehelná, SO 2.01 Verejné komunikácie a spevnené plochy"  15.08.2017 pdf
31.07.2017 Rozhodnutie  o umiestnení stavby - líniová stavba "FTTH_BJ_ABV_REZIDENCIA Amélia" - verejná vyhláška  15.08.2017 pdf
10.07.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania -  verejna vyhláška - na stavbu : "Investičná bytová výstavba - Tehelná, Bardejov - príprava územia" - EN, VN prípojka a TS, VO, SR  25.07.2017 pdf
06.07.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania -  verejna vyhláška - na stavbu : "Investičná bytová výstavba - Tehelná, SO 2.01 Verejné komunikácie a spevnené plochy"  21.07.2017 pdf
jún
30.06.2017 Rozhodnutie  o prerušeníí územného konania  - líniová stavba "FTTH_BJ_ABV_REZIDENCIA Amélia" - verejná vyhláška  15.07.2017 pdf
12.06.2017 Konanie podľa §88 a § 88a stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby "CSPL Bardejov" v konaní spojenom s kolaudačným konaním a  nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním - oznámenie  27.06.2017 pdf
08.06.2017 Rozhodnutie OU Prešov ka stavbe "Polyfunkčná budova, Dlhý rad, Bardejov" - verejná vyhláška  23.06.2017 pdf
01.06.2017 Oznámenie o začatí územného konania  - líniová stavba "FTTH_BJ_ABV_REZIDENCIA Amélia"  16.06.2017 pdf
01.06.2017 Stavebné povolenie - verejná vyhláška - na stavbu : "Rekonštrukcia strechy bytového domu B" - zmena stavby  16.06.2017 pdf
máj
16.05.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania -  verejna vyhláška - na stavbu : "Rekonštrukcia strechy bytového domu B" - zmena stavby  31.05.2017 pdf
09.05.2017 Rozhodnutie o zákonnosti rozhodnutia mesta Bardejov č. ŽP 2016/00054 zo dňa 12.02.2016 mimo odvolacieho konania – verejnou vyhláškou. Na stavbu :"Čerpacia stanica pohonných hmôt"  24.05.2017 pdf
02.05.2017 Verejná vyhláška o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Na stavbu : "Rekonštrukcia strechy bytového domu B" - zmena stavby  17.05.2017 pdf
02.05.2017 Verejná vyhláška o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Na stavbu :"Telekomunikačná stavba - FTTH Bardejov"  17.05.2017 pdf
apríl
19.04.2017 Stavebné povolenie -  verejna vyhláška -- Líniová stavba: "Elektro - TV pre zástavbu územia Pod Špitálskym - Bardejovské Kúpele."  05.05.2017 pdf
19.04.2017 Stavebné povolenie -  verejna vyhláška -- Líniová stavba: "TS BNV a nové distribučné NN vedenie."  05.05.2017 pdf
10.04.2017 Oznámenie o začatí konania ododatočnom povolení (odstránení) stavbya výzva na predloženie dokladov - verejná vyhláška. Na stavbu :  "Čerpacia stanica pohonných hmôt"  25.04.2017 pdf
10.04.2017 Verejná vyhláška o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Na stavbu : "Zateplenie obvodového plášťa bytového domu - blok B5 nám. arm. gen. L.Svobodu 2687/19-21, Bardejov" - zmena stavby  25.04.2017 pdf
marec
09.03.2017 Oznámenie o začatí konania o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia mesta Bardejov č. ŽP 2016/00054 zo dňa 12.02.2016 mimo odvolacieho konania – verejnou vyhláškou. Na stavbu :"Čerpacia stanica pohonných hmôt"  24.03.2017 pdf
február
28.02.2017 Upovedomenie o podaní odvolania proti ÚR o umiestnení stavby "Polyfunkčná budova Dlhý rad Bardejov"  14.03.2017 pdf
22.02.2017 Rozhodnutie MDaV SR, sekcia výstavby k odvolaniu spoločnosti Alians s.r.o. proti rozhodnutiu OU Prešov, OVaBP č. OU-PO-OVBP2-2016/35142/111209/ŠSS-ST zo dňa 13.10.2016  09.03.2017 pdf
17.02.2017 Kolaudačné konanie -  verejna vyhláška -- Líniová stavba: "IBV 17 RD pri ihrisku - Zriadenie a úprava rozvodov VN, NN, VO a osadenie trafostanice (TS)"  04.03.2017 pdf
január
25.01.2017 Územné rozhodnutie -  verejna vyhláška : "Polyfunkčná budova, Dlhý rad, Bardejov"  10.02.2017 pdf
19.01.2017 Kolaudačné konanie -  verejna vyhláška -- Líniová stavba: "IBV 17 RD pri ihrisku - Zriadenie a úprava rozvodov VN, NN, VO a osadenie trafostanice (TS)"  02.02.2017 pdf
04.01.2017 Stavebné povolenie -  verejna vyhláška -- Líniová stavba: "Bardejov - záhradkárska osada Pod Mihaľovom"  19.01.2017 pdf
04.01.2017 Stavebné povolenie -  verejna vyhláška -- Líniová stavba: "Elektrifikácia IBV8 Fondo s.r.o."  19.01.2017 pdf

 

2016

dátum názov doručenie dokument
december
29.12.2016 Kolaudačné rozhodnutie (povolenie užívať stavbu) – verejnou vyhláškou. Na stavbu : "Bardejov – preložka TS25 Štefánikova, úprava časti NN“ – líniová stavba umiestnenej na parcelách č. C KN 4979/1, 4979/7, 4979/22, 4979/49, 1658/9, 1659/2, 1660/1, 1656, 1655/3, 1654/7, 4975/16, 4975/1, 4976/1, 4976/3 a E KN 3538/5, 3538/9, 3538/2, 3538/3, 3538/5, 3544/5, 3546/2, 3553/37, 3546/2 v katastrálnom území Bardejov.  13.01.2017 pdf
23.12.2016 Verejná vyhláška o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov - doplňujúce konanie. Na stavbu :"Polyfunkčná budova, Dlhý rad, Bardejov"  05.01.2017 pdf
19.12.2016 Verejná vyhláška o začatí kolaudačného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 80 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Na stavbu : "Bardejov – IBV na ul. Homolkovej - rozšírenie IS - SO 01 STL“ .  03.01.2017 pdf
08.12.2016 Verejná vyhláška o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Na stavbu : "Bardejov - záhradkárska osada Pod Mihaľovom" - TS a rozšírenie NN siete   23.12.2016 pdf
08.12.2016 Stavebné povolenie - dodatočné povolenie - verejna vyhláška -- Líniová stavba: "STL plynovod TRANDANEXTA s.r.o., Bardejovská Nová Ves"  23.12.2016 pdf
07.12.2016 Verejná vyhláška o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Na stavbu : "Elektrifikácia IBV8 Fondo s.r.o."   22.12.2016 pdf
november
29.11.2016 Stavebné povolenie - verejna vyhláška -- Líniová stavba: technické vybavenie k IBV Pod Mihaľovom - doplnenie II. etapa  14.12.2016 pdf
29.11.2016 Verejná vyhláška o začatí kolaudačného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 80 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov – verejnou vyhláškou. Na stavbu : "Bardejov – preložka TS25 Štefánikova, úprava časti NN“ – líniová stavba umiestnenej na parcelách č. C KN 4979/1, 4979/7, 4979/22, 4979/49, 1658/9, 1659/2, 1660/1, 1656, 1655/3, 1654/7, 4975/16, 4975/1, 4976/1, 4976/3 a E KN 3538/5, 3538/9, 3538/2, 3538/3, 3538/5, 3544/5, 3546/2, 3553/37, 3546/2 v katastrálnom území Bardejov.  14.12.2016 pdf
15.11.2016 Verejná vyhláška OU Prešov o upovedomení účastníkov konania o obsahu odvolania voči rozhodnutiu OÚ Prešov č. OU-PO-OVBP2-2016/35142/111209/ŠSS-ST zo dňa 13.102016, ktorým bolo zrušené rozzhodnutie mesta Bardejov č. ŽP 2016/022827 zo dňa 19.5.2016 - na stavbu :"Čerpacia stanica pohonných hmôt"  30.11.2016 pdf
07.11.2016 Verejná vyhláškao začatí stavebného konania  podľa §88a a § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov – verejnou vyhláškou. Na stavbu :„STL plynovod TRANDANEXTA s.r.o., Bardejovská Nová Ves“ na parcelách č. C KN 495/56, 495/58, 1756/3, 499/2, 499/12, 1863/12, 256/1, 495/2, 1813/1, 1817, 1818/1, 1818/2  v katastrálnom území Bardejovská Nová Ves  22.11.2016 pdf
október
19.10.2016 Verejná vyhláška rozhodnutia OU Prešov o zákonnosti rozhodnutia mesta Bardejov podľa § 65 zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Na stavbu :"Čerpacia stanica pohonných hmôt"  03.11.2016 pdf
19.10.2016 Verejná vyhláška  kolaudačného rozhodnutia podľa § 82 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Na stavbu : "Obchodné jednotky Bardejov" - líniová stavba - (objekty SO 601 Úprava distribučnej siete, SO 602 VN prípojka, SO 604 Zriadenie a úprava distribučnej NN siete, PS 01 Transformačná stanica) umiestnenej na parcelách č. C KN 3438/1, 3438/3, 3440/2, E KN 4748/1, 4740, 4739, 5666/5, 5666/6, 5512//8, 5514, 4428, 4429, 4430/2, 4430/3, 4430/1, 4746 v katastrálnom území Bardejov.  03.11.2016 pdf
14.10.2016 Verejná vyhláška - začatie doplnujuceho stavebneho konania - technicke vybavenie k IBV Pod Mihalovom - doplnenie II etapa  29.10.2016 pdf
10.10.2016 Stavebné povolenie - SO01 Dopravne napojenie na polyfunkčný objekt  25.10.2016 pdf
september
29.09.2016 Oznamenie o zacati kolaudacneho konania a pozvanie k ústnemu konaniu - pristupova cesta k ČOV Bardejov - Bardejovská Nová Ves  04.10.2016 pdf
20.09.2016 Verejná vyhláškao začatí stavebného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov – verejnou vyhláškou. Na stavbu : "Bardejov, IBV na ul. Homolkovej, rozšírenie inžinirskych sietí - SO 01 STL plynovod"   05.10.2016 pdf
15.09.2016 Verejná vyhláška o začatí kolaudačného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 80 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov – verejnou vyhláškou. Na stavbu : "Obchodné jednotky Bardejov" - líniová stavba - (objekty SO 601 Úprava distribučnej siete, SO 602 VN prípojka, SO 604 Zriadenie a úprava distribučnej NN siete, PS 01 Transformačná stanica) umiestnenej na parcelách č. C KN 3438/1, 3438/3, 3440/2, E KN 4748/1, 4740, 4739, 5666/5, 5666/6, 5512//8, 5514, 4428, 4429, 4430/2, 4430/3, 4430/1, 4746 v katastrálnom území Bardejov.  30.09.2016 pdf
05.09.2016 Verejná vyhláškao OU Prešov o začatí konania o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia mesta Bardejov podľa § 65 zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov – verejnou vyhláškou. Na stavbu :"Čerpacia stanica pohonných hmôt"  20.09.2016 pdf

 

Aktualizoval: Milan Klimek 2024-06-07, 13:58, milan.klimek@bardejov.sk

 

 

Prihláste sa na odber

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám